Alle titels van de verschillende artikels (jaargang 1950 - 1982) staan hier opgelijst en zijn gegroepeerd per jaar.
Helaas, niet alle artikels zijn online ter beschikking.

TIP!!
Om een gewenst artikel op te zoeken volstaat het de toetscombinatie "Ctrl + F" in te drukken, hierbij wordt de zoekfunctie van je browser geopend. Het volstaat om een woord of een deel van de titel in te geven "Enter" drukken en onmiddellijk zie je hoeveel hits je zoekopdracht heeft opgebracht.

 

 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982              

 

1982

Titel Auteur
Romeinse numismatiek. URLINGS Jan
Sint Elooi: patroonheilige van de muntverzamelaar. VANHOUDT Hugo
Kanttekeningen betreffende de betwistingen van de heer A. Delahaye over de munten van Nijmegen (merovingen – karolingen) VAN LAERE Raf 
Een onbekende sterling van het graafschap Namen.
Een ongewone vervalsing (Filips IV, patagon voor Artezië, 1636).
Muntvondst (midden 16de eeuw)
VAN DER CAMMEN E.
Muntvondst te Sint-Truiden (brulé van J. van Heinsberg) PIETERS Reinhilde
Het stuk van “5 plaquetten” : het raadsel opgelost ! HAECK Aimé
Munten uit de Zuidelijke Nederlanden van Albrecht en Isabella tot Willem I – Aanvullingen catalogus.
16de – 17de eeuwse muntschat te Aubel.
VAN KEYMEULEN André
De afbeelding van primitieve en traditionele betalingsmiddelen op enkele moderne munten. FREDERICKX Joris
Medailletechnieken uit de Renaissance ; Medailletechnieken uit de Renaissance (verv.) ; Medailletechnieken uit de Renaissance (verv.) DUFOSSEZ Eric
Penningen “méreaux” genoemd CUYPERS Eddy
Brabantse rekenmunten in de registers van de Brabantse Algemeen-ontvangerij tussen 1430 en 1440. AERTS Erik
Ten huize van Juliaan Taelman.
Ontmoeting met André Van Keymeulen in het Penningkabinet te Brussel.
DEGEL Pierre
Statuten van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde
Tijdschrift voor numismatiek . Inhoudstafel 1968 - 1982
Bibliografie  1962 - 1982
E. G. M. P.
De balans als numismatisch thema.  DE VOS G. B.
Een ereteken en een knoopsgat… SUETENS Ivo

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1981

Titel Auteur
Een greep uit de geschiedenis van Limburgse muntateliers. ; Een greep uit de geschiedenis van Limburgse muntateliers (verv.).
Een greep… Zetduiveltje
PIETERS Reinhilde
Wappenmünzen en vroege uilen van Athene. ; Wappenmünzen en vroege uilen van Athene (verv.). DEWIT Harry
Een staaltje van politieke propaganda (antiek Rome) VANDAMME Luk & RAYMAKERS Tony
Een ongekende as van L. Aelius Caesar. MEYNAERTS Arnold
De goudschat van Mespelare (antiek Rome). SWAELENS Julien
De muntslag te Zolder, Zonhoven, Heusden en Vogelsanck RAYMAKERS Tony
De muntvondst van Manderfeld (verv.) GHYSSENS Joseph
Foutieve teksten op de muntstukken van het graafschap Vlaanderen vanaf Filips II (1555 – 1598) HAECK Aimé
Een belangrijke variante van de robustusdaalder ontdekt in het British Museum.
Een eigenaardige Brugse schelling van Albrecht en Isabella.
WAERZEGGERS René
Een eigenaardige “korte” van Filips II (1555 – 1598)
GIBENS Herman
Twee raadselachtige Servische proefstukken. MOENS Jan
Zielmispenningen (16de – 18de eeuw) PITTOORS P. F. J.
Medaille “Walter Ganshof Van der Meersch” naar het werk van René Cliquet.
“Erasmus”- medaille. Ontworpen door M. Van Dionant.
“Spectraal” – medaille. Ontworpen door Marcel De Backer
FIBRU-FISCH N. V.
Karolingische muntvondsten in Dorestad.
“Quinten Metsys”- medaille door Pierre Eychart.
Een gulden herinnering aan Guido Gezelle.- Medaille door Lucien De Gheus
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1980

Titel Auteur
Monnaies namuroises du médailler de la société archéologique de Namur. BAURIN Georges
Becker de befaamde muntvervalser. COLAERT Maurice
De muntcirculatie in Egypte vóór de Macedonische overheersing. BOGAERT Prof. Dr. R.
Inleiding tot de numismatiek der Sassaniden. ; Inleiding tot de numismatiek der Sassaniden (verv.) GALLE Sigmund
Enkele niet gekende nabootsingen van Romeinse denarii. SCHEERS Simonne
De Romeinse munttechnologie. VANHOUDT Hugo
La politique monétaire en Flandre des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1384 – 1430 COCKSHAW Pierre
L’esterlin au type irlandais de Waleran II, seigneur de Serain (1304 – 1353 et 1364 – 1366) DUPLESSY Jean
De munten van Clementia van Boergondië, gouvernante van het graafschap Vlaanderen tijdens de kruistochten van Robrecht II van Jeruzalem (1095 –1099). HAECK Aimé
La pièce de cinq centimes au millésime 1932. LEENDERS Remi
Numismatique limbougeoise-hybrides de “monnaies noires”.
Trouvaille de monnaies du Hainaut à Boussu.
LUCAS Paul
Le daler de Ferdinand de Bavière, Prince- Evèque de Liège (1612 – 1650) FRERE Hubert
Het wapen van Vlaanderen op Noord-Nederlandse munten VAN GELDER Prof. Dr. Enno
Les beaux écus de Louis XIV et l’envers du décor. ORBAN Robert
De muntcirculatie tijdens de Latijnse muntunie. MOENS Jan
Les débuts de la Belgique vus à travers la loupe du numismate. VAN HEURCK Philippe
De eerste nikkelhoudende munten en de rol die België heeft gespeeld bij de ontwikkeling van de moderne kopernikkelen pasmunt WAERZEGGERS René
Un demi siècle de monnayage vatican. MATAGNE Léon
De medaille van de Limburgse vrijwilligers van 1790. SUETENS Ivo
Gedenkpenning bij de inwijding van het verbindingskanaal “de Coupure” te Brugge in 1753.
Een Brugse penning van 1667 (Louis XIV)
TAELMAN Juliaan
Deux médailles sur le siège de Maestricht de 1579. VAN DER DUSSEN A. G.
De Tiense suikerraffinaderij in de numismatiek. DEGEL Pierre
Bedenkingen bij het stuk van 25 Lovenaar. DEWIT Harry
George Vindevogel (1923 – 1977) LIPPENS Jan
Chronologie van de Romeinse keizerlijke munten. GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1979

Titel Auteur
De florijn of gulden. ORBAN Robert
Romeins verleden in Tienen herleeft. DEWIL André
Aanmuntingsfouten bij Romeinse munten. CIBIS Kurt
De 14de eeuwse muntschat van Manderfeld (België) VANDERPIJPEN Willy
Is het stuk van 40 frank (Wereldtentoonstelling Brussel 1935) een wettige munt of een proefslag ?
Het Belgisch stuk van 1 frank, geslagen in Groot-Brittannië tijdens de eerste wereldoorlog.
COLLAERT Maurice
Ongerijmdheden op de munten van de Staten van Brabant (1577 – 1581).
De Keizer van de Republiek(Napoleon I)
VAN HEURCK Ph.
Een raadsel : het stuk van “5 plaquettes” uit de Oostenrijkse Nederlanden. LEENDERS Remi
Aanvullingen op het supplement van de zilveren Benelux SCHULMAN J
De gouden dukatons van Karel II (1665-1700). VAN KEYMEULEN André
Kostprijsvergelijking tussen het metalen noodgeld van de stad Gent en de papieren bons, uitgegeven in vele andere gemeenten tijdens de eerste wereldoorlog. WAERZEGGERS René
Mogelijke herslagen van de 100 Frank 1853 (huwelijk van de hertog van Brabant) MOENS Jan
Wie ontwierp de keerzijde van het 5 frankstuk 1936 : Rau of Everaerts ? MATAGNE Léon
Enkele historische verduidelijkingen over de conventionele munten van de “Bescherming der Maatschappij” te Doornik. VOGELAERE P. A.
“De Feniks” – Medaille door A. Darville.
“Amor omnia vincit” – Medaille door May Néama.
FIBRU-FISCH N. V.
Curiosa in numisma (Duitse reklamepenning-talisman) PITTOORS P. F. J.
Attestmedailles van de schuttersverenigingen uit de provincie Antwerpen 1828 – 1840. LIPPENS Jan
Valse munten afkomstig uit de streken rondom de Middellandse Zee en uit het Midden-Oosten. LATHOUMETIE Pierre-Yves
Het nieuw Belgisch bankbiljet van 500 frank, type Meunier. N. B. B.
Noodbiljetten uitgegeven door de Kempense kolenmijnen te Eisden.
Noodbiljetten, uitgegeven door de Kempense kolenmijnen te Zolder tijdens de tweede wereldoorlog.
VANDAMME Luk
Project voor een Belgisch muntstuk van 250 frank voor 1980.
De bekroonde ontwerpen van de tekenwedstrijd voor het nieuw muntstuk van 250 frank.
“Jacob Jordaens” – Medaille van May Néama.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1978

Titel Auteur
Muntvondst van Asper: zilverstukken van Lodewijk van Male. COCKSHAW Pierre
Sterlingen van Jan I van Brabant te Bonn geslagen. VANDERPIJPEN Willy
Munten en zegels van de Aartsbisschoppen van Trier ; Munten en zegels van de Aartsbisschoppen van Trier (vervolg.) CIBIS Kurt
Nikolaas Copernicus – de mens en zijn tijd. ; Nikolaas Copernicus – de mens en zijn tijd (verv.). VAN LIL Albert
Hele en halve zilveren dukatons van Karel II (1665 –1700)
Onuitgegeven munten van Maria-Theresia (1740 – 1780)
Een onbekende Brusselse Patagon van 1658.
Onuitgegeven munten van Maria-Theresia (1740-80)
De zilveraanmunting in 1977
VAN KEYMEULEN André
De muntslag tijdens de Latijnse muntunie. ; De muntslag tijdens de Latijnse muntunie. Errata ; De muntslag tijdens de Latijnse muntunie. Aanvullingen. ; De muntslag tijdens de Latijnse muntunie. Rechtzetting. MOENS Jan
Symboliek van de planten op de munten van het Koninkrijk België. FREDERICKX Joris
De penningen van het Genootschap – eerste aanvulling. COLLAERT Maurice
Europese gebouwen door Jacques Wiener. KARSAI M. M.
“Aanzoek” – een medaille van Henri Lannoye.
Medaille “Béjart” door Harry Elstrøm.
Medaille “Dante Alighieri” door Alphonse Darville.
FIBRU-FISCH N. V.
Erkentelijkheidsmedaille van de Stad Gent voor bewezen diensten aan het stedelijk onderwijs.
De ambtspenning van de Nederlandse burgemeester.
Herkenningspenningen van de gemeenteraadsleden en van het college van burgemeester en schepenen van de Stad Antwerpen.
Albert Aelby, 1897 – 1971.
LIPPENS Jan
Brabants papieren noodgeld. plaatselijk noodgeld 1914 – 1918. Plaatselijk noodgeld 1939 – 1945. Geld uitgegeven door de Broeders van Liefde in de Psychiatrische instellingen. DEWIL André
Historiek van de Russische munten.
Een ander Rubensjaar (penning uit 1877).
Zoo-geld dat niet devalueert. Een reeks van vier toegangspenningen.
Oprichting van het standbeeld van Karel van Lotharingen te Brussel – reproductie van de herdenkingsmedaille van 1776.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1977

Titel Auteur
Spelen met muntschatten (Romeinse muntschatten in België) THIRION Marcel 
Nog graveerfouten op de munten uit de Zuidelijke Nederlanden (vanaf Filips II. 1555 – 1598) Aanvulling.
Onuitgegeven Brabantse halve ducatons van Karel II (1665 – 1700).
Onuitgegeven Brugse soeverein van 1665.
Onuitgegeven Antwerps oord van 1695.
18de eeuwse muntvondst te Sint-Maria-Horebeke (1973)
Onuitgegeven Brugse dukaton van 1674.
Zilveren muntslag 1975.
Goudaanmunting 1976.
VAN KEYMEULEN André
Franse koninklijke ecu’s – de veiling Sobin.
Een zeldzaam jaartal in de Ierse muntslag.
Medaille van Plantin door May Neama.
COLAERT M.
Een ongewoon (en onbekend ?) gedenkstuk (½ penny 1770 George III van Engeland) PITTOORS P. F. J.
Belgisch militair geld. BINGEN F. J.
Het 5 Francs-stuk 1887 van de Onafhankelijke Congostaat.
Enkele historische en monetaire bedenkingen bij een medaille (L. II)
MOENS Jan
Gouden penningen uit de periode 1965-1977 (België)
Jozef Cantré, 1890 - 1957
Carl De Cock, 1879 - 1965
Hedendaagse erkentelijkheids- en herinneringsmedailles van de stad Gent.
Emiel Poetou, 1885 - 1975
Erkentelijkheids- en herinneringsmedailles van de textielarbeiders-centrale van België.
“Assegni circolare”, hedendaags Italiaans noodgeld.
Halsketen van de orde van Saksen Ernestine.
LIPPENS J.
Medaille James Ensor  (Elström) FIBRU N.V.
De evolutie van de medaille als ere- en/of verdienstteken ; De evolutie van de medaille als ere- en/of verdienstteken (verv.). SUETENS Ivo
Nogmaals Jules Lagae. MATAGNE L.
Schattenjacht: de electronica ten dienste van de muntverzamelaar. VERSCHUEREN Pol
Merktekens op muntgewichten uit Antwerpen. HOUBEN G. M. M.
Het Duits papiergeld uit de jaren 1914 – 1924. MERTENS Joris
De Koninklijke Canadese Munt en de Canadese aanmuntingen.
Medaille voor de 9de conferentie van de muntmeesters (Elström)
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1976

Titel Auteur
Munten gevonden in de Leie te Deinze.
Wat met de “schat van Croels”? (antiek + 13de eeuw)
De Gouden Engel van Willem IV / VI (1404 – 1417)
Het verkrijgen en uitgeven van munten in het begin van de 17de eeuw.
VANDERPIJPEN Willy
Zeldzame antoninianus van Gallienus
Een zeldzame aanwinst voor het Penningkabinet (medaillon van keizer Probus)
LALLEMAND Jacqueline
Munten en geld in de 16de eeuw. VAN GELDER Dr. H. Enno
Een onuitgegeven halve ducaton geslagen te Brussel
Een onuitgegeven variëteit van een Brugs stuk van 5 Stuivers.
Graveerfouten op de munten uit de Nederlanden vanaf de regering van Filips II. (1555 – 1598)
Onuitgegeven Brusselse duit van 1647.
Twee zeldzame Maastrichtse Filipsdaalders.
VAN KEYMEULEN André
Muntvondst op Singelberg te Beveren-Waas (1974) (Gouden schild Frankrijk 1571)
Nieuwe opzoekingen in verband met de Franse goudstukken vanaf 1800.
LESSELIERS E.
Het nieuw muntstuk van 250 Frank. BELGISCH STAATSBLAD
De asafwijking bij de 20 centiemstukken type “mijnwerker”. DESPRETZ André
De herdenkingsmunten van Expo 58 onder het vergrootglas COLLIN Dr. Jean
De penningen van het Genootschap. COLLAERT Maurice
Brugse attestmedailles uit de periode 1792 – 1829
Attestmedailles van het Atheneum van Namen uit de periode 1792 – 1892
Koos van der Kaaij
LIPPENS Jan
Het Duitse papiergeld uit de jaren 1914 – 1924 ; Het Duitse papiergeld uit de jaren 1914 – 1924 (verv.) ; Het Duitse papiergeld uit de jaren 1914 – 1924 (verv.) MERTENS Joris
Het nieuwe ereteken van de Papegay. PITTOORS P. F. J.
De halsketen van het grootlint der Leopoldsorde. SUETENS Ivo
Lucien Bazor - (graveerder-generaal bij de Franse Munt
De gouden muntvormige gedenkpenning.
Bijzonderheden over de muntvormige gedenkpenningen van het 25-jarig ambtsjubileum van de koning.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1975

Titel Auteur
Echte en valse munten. BAUDHUIN Fernand
Een interessante verwerving door het Penningkabinet van Brussel. (Quinarius van Mariniana).
Een belangrijke aanwinst van het Penningkabinet. (Medailles van de gebroeders Wiener e. a.)
LALLEMAND J.
Tentoonstelling “Klein geld, grof geld”. Munten van de Nederlandse steden. LAMBRECHTS-DOUILLEZ J.
Munten, weerspiegeling van de geschiedenis : de monetaire wisselvalligheden van de 17de en 18de eeuw. ORBAN Dr. Robert 
Belgische aanmunting in Engeland tijdens de eerste wereldoorlog. COLAERT Maurice
Munten die doen glimlachen. (Duitse munten 1924 – 1945) MERCK René & BURGUN René
Problemen rond de Franse goudstukken geslagen sinds 1800. LESSELIERS E.
De sultans van Delhi. ; De sultans van Delhi. (verv.) ; De sultans van Delhi. (verv.) GURNET Robert
Voor de honderdjarige herdenking der geboorte van een groot Belgisch schilder. James Ensor. FIBRU-FISCH NV
Jules Lagae, een vreemde eend in de bijt. DESPRETZ A.
Plaket “Spel zonder grenzen”, was Engelberg de eerste?
Een vals Belgisch bankbiljetje.
PITTOORS P. F. J.
Loting en numismatiek ; Loting en numismatiek. Reacties. HERBIET J.
Belgian Volunteers (penning 1867). MICHAUX Etienne
Ons genootschap in het zilver. MERTENS Joris & MOORS Edgard
De viering van het 25-jarig bestaan van het Genootschap.
Statuten van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
E.G.M.P.
Een zeer zeldzaam Belgisch ereteken. SUETENS Ivo
Oorden en dubbele oorden uit de Oostenrijkse Nederlanden.
Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Avicenna. Saint-Alain. ; Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. De Balubas. Charlie Chaplin.
Penningplaat “De triomf van de armoede”.
Munthof (Brussel).
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1974

Titel Auteur
De A. I. N. P. en de Pseudomunten.
Vier onuitgegeven stukken van het Koninkrijk België (Albert I).
COLAERT M.
Bijdrage tot de Tiense numismatiek. (zie ook 1962/212 etc.) DEWOLFS Edw.
De commemoratieve stukken geslagen te Alexandrië van 330 tot 340 na Chr.
Een onuitgegeven munt van Sachsen-Meiningen.(3 Kreuzer 1835)
DAUWE R.
Geld en godsdienstig bewustzijn. (13de eeuw) DEVROEY Jean Pierre
De omloop van de goudstukken uit Rijnland in de Nederlanden omstreeks het einde van de Middeleeuwen. Bijlage I. ; De omloop van de goudstukken uit Rijnland in de Nederlanden omstreeks het einde van de Middeleeuwen. Bijlage I. (verv.) COCKSHAW P.
De muntvondst van Reet: 15de en 16de eeuwse zilverstukken. De kruik. VANDENBERGHE Stefan
De muntvondst van Reet : 15de en 16de eeuwse zilverstukken. De munten.
De muntvondst van Anzegem : 16de en 17de eeuwse munten
VAN KEYMEULEN André
Munten van Catharina II van Rusland. RABIOT L.
De waarde van de Belgische Frank. GIBENS Herman
Een ongewoon nikkeltje van vijf centiemen. (Leopold II, 5 ct. 1914)
De “Krugerrand”.
Een grote zeldzaamheid: een Belgisch bankbriefje van 5 Fr van ±1850
PITTOORS P. F. J.
Gevangenekampmunten, Wert(h)marken, Sennelager.
De penningen van Namen uit de 17de en 18de eeuw ; De penningen van Namen uit de 17de en 18de eeuw. (verv.)
BAURIN G
Gevangenekampmunten en Wert(h)marken. BINGEN F. J.
De “Louis” geslagen te Londen in 1815. ORBAN Dr. Robert
De Vaticaanse munten (Pius XI tot Paulus VI) MATAGNE Leon.
Een uitzonderlijke aanwinst van het Penningkabinet van Brussel. (Bronzen medaille van Gallienus). LALLEMAND J. -
De numismatiek en de beleggingsmarkt. DELMONTE A.
Papieren geld van Tibet. (vert.) WYCKAERT Valère.
Nog over het Belgisch bankbriefje 5 Fr ±1850. VANDERSTRAETEN A.
Enkele varianten van Zuidnederlandse munten. (Karel V tot Maria-Theresia)
Numismatiek en sport. - De Olympische spelen van Munchen.
Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Clery Saint-André, laatste verblijfplaats van Lodewijk XI. Raymond Savignac. ; Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Parc national de la Vanoise. Kasteel van Gisors. ; Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Claude Aveline. Stenen op rijen en gebeitelde stenen uit Bretagne. ; Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Aristoteles. Geboorte van het Europa der Negen. Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Sint-Pieter in gevangenschap.
Een weinig gekend Centraal-Afrikaans ruilmiddel.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1973

Titel Auteur
Geschiedenis van de Rijksdaalder.
Geschiedenis van de Gulden.
VAN GELDER, Dr. Enno
Muntplaatsen en muntheren in beide Limburgen. HENDRICKX M. en CLAASSEN A.
Munten van Saarland. VAN LAEKEN L.
Voetangels bij het identificeren van numismatische stukken.
Een vervalste penning van 1509.
Plaatselijke munt- en penningkunde
PITTOORS P. F. J.
Beroemdheden op munten uit de Oudheid. (verv.) (vert.)Tryphon. Filip V van Macedonië.
(vert.) Vermaardheden op de antieke munten. (verv. op “Beroemdheden…”) Prussias I (237-192). Mithridates (157-124)
(vert.)
Penningen om mee te rekenen.
De scalp van de groene specht als munt. (zelfde artikel als 1972.168)
Slavenplaten
PAUWELS.
De monetaire toestand rond de Xe eeuw. FRERE H.
Is Kuringen een Karoligische muntplaats? HENDRICKX M.
De omloop van de goudstukken uit Rijnland in de Nederlanden omstreeks het einde van de Middeleeuwen ; De omloop van de goudstukken uit Rijnland in de Nederlanden omstreeks het einde van de Middeleeuwen. (verv.) COCKSHAW P.
Franse muntuitgifte voor Vlaanderen (écu carambole) LESSELIERS E.
Een onuitgegeven munt van Salzburg. VAN KEYMEULEN André
De belegeringsmunten van “het grote oproer”. (verv.) Kilkenny, Munten van Inchquyin, de munten van D’Ormond.
De belegeringsmunten van “het grote oproer”. (verv.) Munten van de oproerlingen. De belegeringsmunten van Het grote Oproer (1642 – 1649).Youghal.
DE MEY J.
Officiële naslagen van hedendaagse gouden munten. VAN DEN KERKHOVE P.
Twee munten, twee geleerden Koch en Von Pettenkofer LOUCKX Dr. Fernand
De eigenaardige manier van datering der Spaanse munten. WEBER
De Chinese muntstukken voorzien van lokale contramerken.
Hoe de ijzeren "Kissi pennies" door muntstukken vervangen werden.
WYCKAERT Valère
De penning van Neurenberg. HERBIET Jean
Twee medailles van de Franse president in 1920. LOUCKX Dr. Fernand
De wetgeving op de muntvondsten in België. LIPPENS J.
De monumentenwet in Nederland. VANDERPIJPEN W.
Het penningkabinet te Luxemburg. WEILLER Raymond
Het primitieve geldwezen. SCHOONHEYT J. A.
Ducaton, patagon, schelling uit het Luikse.
The biggest in the world. (20 balboas Panama)
Onderzoek der munten van Napoleon II met het jaartal 1855.
Ducaton, patagon, schelling uit het Luikse.
Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. James Ensor. Jacob I van Engeland. Heilige Genoveva, patrones van Parijs. ; Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Jean Renoir. Toerisme te voet. ; Nieuwe medailles geslagen door de Munt van Parijs. Huwelijksmedaille. Idem. Antonio Gaudi.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1972

Titel Auteur
Tweeduizend vijfhonderd jaar Perzische munt-geschiedenis (overname) (vert.)
Goudgewichten der Ashanti's en Baulen
(overname) (vert.)
WYCKAERT Valère.
Over sommige vergissingen of vooroordelen met betrekking tot medailles.
Beroemdheden op munten uit de Oudheid. Bérénice. (vert.)
De florijnen. (vert.)
De belasting op de baard in Rusland.
PAUWELS.
Over enkel vooroordelen inzake valse munten.
De Mohammedaanse numismatiek.
De Martelaren van de berg met de Gele Bloemen (China 1928).
DE MEY Jean
Over bracteaten en nog wat (XIIde – XIIIde eeuw) TIMMERMANS R.
De munten van Karel II (1665-1700) VAN KEYMEULEN André
Apocriefe munten van Luik (18de – 19de eeuw) FRERE H.
Asafwijkingen bij 50 centiemstukken type mijnwerker. DESPRETZ A.
Decimaal muntstelsel, een voorbeeld van volkomen onzinnigheid. PHILLIPS M. A
Numismatic news from Hungary. ; Numismatic finds in Hungary. ; Numismatic material of finds in Hungary. KUPA Mihaly
De munten van het koninkrijk Siam. ; De munten van het koninkrijk Siam. (verv.) ; De munten van het koninkrijk Siam. (verv.) SYLVESTRE J.
De huismunten van de “Broeders van Liefde”. TIMMERMANS R.
De huismunten van de “Broeders van Liefde”. (kanttekeningen) BINGEN F. J.
Een nieuwe Antwerpse schutterspenning.
Enkele bijzonderheden over muntmetalen.
PITTOORS P. F. J.
De Tchicoumbi (primitief geld) WAERZEGGERS Karel
De scalp van de groene specht als munt.
Een kastje voor munten en penningen uit de zestiende eeuw.
PAUWELS G.
Duits porseleinen noodgeld  1919-1923 ; Duits porseleinen noodgeld  1919-1923 (verv.) ; Duits porseleinen noodgeld  1919-1923 (verv.) NUIJTTENS M.
Waarschuwing. (herslagen)
Vervalsingen (België, Duitsland, China, Frankrijk, Liechtenstein)
Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Oostenrijk (verv.) ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Duitsland ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Duitsland (verv.) ;Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Duitsland (verv.) ;
De prijzen variëren volgens de staat van bewaring, de zeldzaamheid en de schoonheid.
Het gemeentelijk geld in België tijdens de oorlog 1914-1918. ; Het gemeentelijk geld in België tijdens de oorlog 1914-1918 (verv.)
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1971

Titel Auteur
Letters en merken van muntateliers uit gans de wereld. ; Letters en merken van muntateliers uit gans de wereld (verv.) ; Letters en merken van muntateliers uit gans de wereld (verv.) ; Letters en merken van muntateliers uit gans de wereld (verv.) ; Letters en merken van muntateliers uit gans de wereld (verv.)
De belegeringsmunten van “het grote oproer”.(Eng. 1642-48) Carlisle, kasteel van Beeston, Kasteel van Scarborough, Newark, Lathom House, Colchester, Kasteel van Pontefract
De Canadese Bank tokens 1837 - 1857.
DE MEY J.
Geschiedenis van de munt door de eeuwen heen. (Uit I. F. B. nr.25, 1968) SAINT-HILAIRE
Esculaap op de munten (vert.) VAN LAEKEN L.
De oude Tibetaanse munten. KEMPF Fred.
Alle identificaties verlopen niet even vlot (gedenkpenning). PITTOORS P. F. J.
Munten en automaten. COLAERT M.
De theemunten PAUWELS C.
Wind- en watermolens op noodgeld en bankbrieven DE LEY J., MOONS J. en PITTOORS J.
Oud Japans kartonnen bankbiljet (ca. 1730) WYCKAERT V.
De munten van Jeroom “Napoléon”.
Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: IJsland
Geschiedenis van de munt door de eeuwen heen.(Uit I. F. B. nr.27, 1968)
Luikse piéforts of poids forts
Mededeling over de Heren van Beersel, het huis Witthem en over twee penningen met hun wapens versierd
Reeksen “uncirculated” muntstukken 1971 van België.
Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Oostenrijk ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Oostenrijk (verv.)
Beschrijving van de medailles en penningen uitgegeven door of door bemiddeling van het E.G.M.P.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1970

Titel Auteur
Typen in de afbeelding van de Sint-Jorisfiguur in de Numismatiek
Een late, gegraveerde en zeldzame gildenpenning (1823).
PITTOORS P. F. J.
Naklanken over herslagen (refrappes). COLAERT M.
De studie van de munten openbaart het ware gelaat van de Galliërs. ; De studie van de munten openbaart het ware gelaat van de Galliërs.(verv.) ;
De studie van de munten openbaart het ware gelaat van de Galliërs.(verv.) ; De studie van de munten openbaart het ware gelaat van de Galliërs.(verv.)
Ct. M. en H. de S. B.
Gemiddelde gewichten in grammen van Griekse antieke munten ASSENHEIMER L.
Een onuitgegeven muntstuk van Maximiliaan-Filip de Schone (Vlaanderen) COCKSHAW P.
Overzicht van de Henegouwse aanmunting.
Variante op een munt van Congo Republiek.
De geschiedenis van de "Crown".
Om het even wat… tegen gelijk welke prijs! (numismatiek of speculatie)
DE MEY J.
Spaanse munten tijdens en na de Moorse overheersing TIMMERMANS R.
De invoering van de balancierspers in de Spaanse Nederlanden ; De invoering van de balancierspers in de Spaanse Nederlanden (verv.) A. D. W.
Een merkwaardige ducaton van Karel II.
Proefslag van een 100 Frankstuk Leopold I.
NUIJTTENS M.
De muntvondst van “De Liefde”. VAN ALSENOY W.
Twee overslagen rekenpenningen uit het atelier van Dordrecht LIPPENS J.
De Franse nederlaag van 1870 en de penningkunde. FRANCK Julius
Bankbiljetten voor de Philippijnen ten tijde van de Japanse invasie. WYCKAERT V.
De eerste uitgifte van kasbons door de kolenmijn van Eisden in 1940. HENDRICKX M.
Luikse muntgewichten. FRERE H.
Zuid-Afrika, het enige land met Zendingsgeld. NUMISMATIKUS
K. B. houdende organiek reglement van de Koninklijke Munt van België MINISTERIE VAN FINANCIËN
Van roman naar werkelijkheid (Theodoor I, koning van Corsica – 18de eeuw)
Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Malta, Man, Cyprus ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek : Kroatië, Kreta, San Marino, Feroë ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Gibraltar, Guernesey ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Verenigd Koninkrijk ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Verenigd Koninkrijk (verv.) ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Verenigd Koninkrijk (verv.) ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Verenigd Koninkrijk (verv.) ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Estonie, Danzig, Finland, Açores ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek : Finland (verv.) ;
Terugblik op de geschiedenis van de Joden.
Playing cards money
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1969

Titel Auteur
De Munt van Parijs. ; De Munt van Parijs. (verv.) ; De Munt van Parijs. (verv.) ; De Munt van Parijs. (verv.) LAMPASSADE M.
Geschiedenis van de munt door de eeuwen heen.
Het conservatieve Rome.
I. B. F.
De Gentse numismatiek.
Vier onuitgegeven munten van Reckheim.
Twee onuitgegeven Franse munten.
Een eigenaardigheid in de numismatiek : de spintriënen.
DE MEY Jean
Gallië of de verre oorsprong van het surrealisme. SAINT-HILAIRE
Terechtwijzing (zie art. van Saint-Hilaire 1969/051)
Een gouden penning gewijd aan twee populaire heiligen.
Toneelgeld.
PITTOORS P. F. J.
De haven van Ostia, haar munt en de Romeinse munten waarop ze afgebeeld staat. MILLIAU M.
Sloegen de Vandalen munten?
De Westgothen in Spanje.
Karolingische munten geslagen in onze gewesten.
De Moren in Spanje.
TIMMERMANS R.
Een onbeschreven oord van het vorstendom Stavelot.
Een hybridisch statenoord uit het munthuis van Antwerpen.
De schelling 1658 van Gronsveld.
Afwijkende omschriften op een sprenger van Kamerijk.
VANDERCAMMEN E.
Eigenaardig 50 Frank-stuk, Leopold III. CALLEWAERT G.
Instempelingen op Belgische 10 centiemstukken van koning Leopold I. NUIJTTENS Marcel
De muntvondst van Aarschot: negentiende eeuwse zilveren munten. VAN KEYMEULEN André
“Doppiesgeld” is gezocht door verzamelaars.
Nieuwe munten, aanwinst voor verzamelaars. (Zuid-Afrika)
Nog iets over het uiterst zeldzame Belgische 2 F stuk met jaartal 1865 (zie Colaert M.)
NUMISMATIKUS
Munten van de F. A. O.
Een klein modern numismatisch raadsel.
TURC Jean-Jacques
De presentatiepenningen van de Franse notarissen ; De presentatiepenningen van de Franse notarissen. (verv.) GIJSELINCK Jean-Marie
Munten voor automaten (sandwich-stukken) COPPER
Verkoop van gangbare Belgische munten. VOGELER R.
Het numismatisch museum van de stad Bergen (Mons). VAN LAEKEN L.
Het ontcijferen van Griekse munten. ; Het ontcijferen van Griekse munten. (verv.) ; Het ontcijferen van Griekse munten. (verv.) ; Het ontcijferen van Griekse munten. (verv.) ; Het ontcijferen van Griekse munten. (verv.)
Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Zwitserland ; Klein repertorium van de hedendaagse numismatiek: Zwitserland (verv.)
Het zwaarste koperen muntstuk.
Numismatisch plan van de voedsel- en landbouworganisatie (F. A. O.).
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1968

Titel Auteur
De munt te Doornik. VANDERCAMMEN E.
De munten van de Kontichse Steenakker. VAN HERCK Dr. J.
Romeinse munten en hun “ware” benaming.
Kort overzicht der numismatiek van de Dogen van Venetië.
Duitse Thalers, dubbelthalers en dubbelguldens sedert 1800 speciaal i. v. m. het randschrift.
Van inflatie gesproken.
TIMMERMANS R.
Louis de Bourbon (1456-1482).
De mereau's.
FRERE H.
De munten van Keizer Karel V voor onze gewesten.
Antwerpen: een nieuwe schutterspenning.
Het muntmetaal biljoen.
PITTOORS P. F. J.
De Spaanse munten van Carlos VII.
Belgen in Indië.
Beleg van Ieper 1582-1583.
Overzicht van de Vlaamse aanmunting. (tot 1298) ; Overzicht van de Vlaamse aanmunting. (verv.) (1305 – 1410)
Vreemde munten geslagen te Brussel. (verv.) (Frankrijk, Griekenland, Italië, Liberië, Lithuanië, Luxemburg) ; Vreemde munten geslagen te Brussel. (Brazilië, Bulgarije, Colombië) ; Vreemde munten geslagen te Brussel. (verv.) (Colombië, Egypte, Ethiopië, Euskadi) ; Vreemde munten geslagen te Brussel. (verv.) (Peru, Perzië, Polen, Portugal, Roemenië). ; Vreemde munten geslagen te Brussel. (verv.) (Roemenië, Ruanda-Urundi, Rwanda, Rusland, Salvador, Siam, Venezuela, Yougoslavië, Zanzibar, Zwitserland).
DE MEY Jean
Enkele gegevens in verband met de koopkracht van de Belgische munten in de XIXe eeuw. VAN DEN KERKHOVE F.
De varianten bij de Belgische munten. MORIN Frans
Reglementaire en wetgevende bepalingen betreffende de munten van het Groot Hertogdom Luxemburg.
Muntslagen, uitgevoerd door de Munt van Brussel, voor de Onafhankelijke Staat Congo (1887-1909).
Belgische muntwetgeving van 1830 tot 1855. ; Belgische muntwetgeving van 1830 tot 1855. (verv.) ; Belgische muntwetgeving van 1830 tot 1855. (verv.)
DEHEZ E.
Een onuitgegeven Belgisch muntstuk (2 Frank 1865).
De Munt van Leuven en het slaan van een Herdenkingsmedaille.
COLAERT M.
Over een reeks proeven van Duitsland-Pruisen 1913.
De penningen van het Europees Genootschap voor Munt- en Penningkunde.
NUIJTTENS Marcel
Oude munten in  Zuid-Afrika.
Munten waren oorzaak dat Paul Kruger destijds bijna een verkiezing verloor.
De “Maria-Theresia Daalder” oud, doch modern.
Tekort aan munten heeft vooruitgang in De Kaap tegengehouden.
Tekenmunten.
NUMISMATIKUS
Gangbare munten uit Nepal.
Penningen in plastiek uit Israël.
WYCKAERT Valère
De Sino-Kharoshti munten. ; De Sino-Kharoshti munten. (verv.) DROUIN E.
Het namaken van metalen munten. VANDERMAELEN E.
Afstempeling op bankbiljetten.
Wind- en watermolens op noodgeld en bankbrieven.
DE LEY Jan
Het Duitse papieren noodgeld uit de jaren 1914-1924. ; Het Duitse papieren noodgeld uit de jaren 1914-1924. ; Het Duitse papieren noodgeld uit de jaren 1914-1924. MERTENS Joris
De penningkaars. DE VRIES F. J.
Samengeordende statuten van het Europees Genootschap voor Munt-en Penningkunde. E. G. M. P.

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1967

Titel Auteur
De muntwaarden van geheel de wereld.
De dogen van Venetië.
Het verzamelen van Colombiaanse munten die geslagen werden voor hun melaatsenkolonies.
Moderne Israëlische penningen.
Over mijnwerkerspenningen.
WYCKAERT Valère
Les techniques de frappe à travers les âges.
Pour les observateurs.
Origine de la marque $ .
ALLARD A.
Vondst van een keltische goudmunt.
Merovingische munten van Dorestat.
Een nog niet beschreven merovingische munt.
Een munt wordt een herinneringsmedaille (El Salvador)
Zuid-Afrika.
Parkeerpenning.
Geschiedenis van een Borgerhoutse hulde-penning.
De metaallegering: potin.
Twee onbekende Belgische noodgeldbriefjes 1914-1918.
PITTOORS P. F. J.
Opgravingen en numismatische vondsten te Masada (Israël).
Lundy en zijn puffin.
VAN ALSENOY Willem
Les monnaies de Saint-Trond. FRERE H.
Trésor de la 1ère moitié du 15e siècle trouvé dans le Grand-Duché. PROBST R.
L’écu de Louis XII. ZAGNI T.
Les monnaies du moyen-âge russe ; Les monnaies du moyen-âge russe. Erratum ELSEN Jean
L'atelier de Braine-l'Alleud a-t-il existé?
Le fourage des monnaies chez les Grecs.
La contremaque "GIN" sur les yens du Japon.
Quelques monnaies luxembourgeoises rares ou inédites.
La frappe des monnaies de cuivre luxembourgeoises sous Marie-Thérèse.
Un gros inédit du règne de Charles-Quint.
La couronne brabançonne de l’année 1781.
Une monnaie française inédite (10 centimes 1810 A)
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXII. Siège de Bouchain 1712. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXIII. Siège de Le Quesnoy 1712 ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXIV. Les Etats-Belgiques. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXV. Siège de Valenciennes 1793 ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXVI.  Siège de Luxembourg. 1794 – 1795. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXVIII. Siège de Maestricht 1794 ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXIX. Siège d’Anvers 1814. Au nom de Louis XVIII. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XL  Siège d’Anvers 1814. Au nom de l’empereur Napoléon.
Numismatique et querelle linguistique (plastiek jetons).
A. B. C. du nettoyage des monnaies.
DE MEY Jean
Une nouvelle monnaie de Jean-Théodore de Bavière, Prince évèque de Liège (1744-1763) MAGAIN P.
De schijnwerper op de munten van Maria-Theresia voor Brabant en Vlaanderen (1740-1780). I ; De schijnwerper op de munten van Maria-Theresia voor Brabant en Vlaanderen (1740-1780). II TAELMAN J.
De muntvondst van Passendale: 17de eeuwse munten. VAN KEYMEULEN André
De frank van Hendrik III en de Filippusdaalder. DUPLESSY Jean
Les pièces de 20 Francs du règne de Léopold II. BOGAERT L.
Fascistische en nationaal-socialistische symbolen op Italiaanse en Duitse munten. VAN DEN KERKHOVE F.
Sovjetmunten te Londen geslagen in 1924. HENDRICKX M.
The new coins of Hungary. KUPA Mihaly
Frappe de monnaies roumaines à la monnaie de Bruxelles. DEHEZ E.
Suid-Afrika’s eerste muntstuk. NUMISMATIKUS
Le Congo change d’ unité monétaire. LE MAIRE P.
La monnaie de Thailande. MARÉCHAL Yvonne et Max
Sycee zilver.
Een aanwezigheidspenning der Blankenbergse brandweer.
Het noodgeld van de gemeente Emelghem.
Iets meer over een reeks porseleinen munten 1921.
NUIJTTENS Marcel
Un jeton gantois rarissime. DE BAECK Paul 
De toestand van de hedendaagse medaille in België. LIPPENS J.
A un siècle de distance. DELMONTE A.
Pour les numismates. JONCKER Charles
Petit répertoire des inscriptions se retrouvant sur les décorations. II ; Petit répertoire des inscriptions se retrouvant sur les décorations. III ; Petit répertoire des inscriptions se retrouvant sur les décorations. IV ; Petit répertoire des inscriptions se retrouvant sur les décorations. V GIERCKX J.
Hongarije voor de liefhebbers van bankbiljetten na de IIde Wereldoorlog 1944-1946. GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1966

Titel Auteur
Uw aandacht voor valse munten.
Een voorontwerp van de gouden leeuw der Brabantse Omwenteling (1790)
Drie penningen van de stad Mechelen.
Een aanvulling
. (porseleinen munten)
NUIJTTENS Marcel
Keltische munten.
Kennismaking met de merovingische numismatiek.
Numismatische nieuwigheden Zwitserland : vier medailles
PITTOORS P. F. J.
La date du premier denier de Bruxelles. FRERE Hubert
Les monnaies russes. PIERLO Yves
GERMANVS INDVTILLI L Remi ou Treveri? PROBST R.
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXII (bis). Errata. Siège de la ville d’Ypres. 1582 – 1583. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXX.  Siège de Tournai 1709. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXVIII. Wezel 1689? ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXVII. Siège de Saint-Venant 1657 ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXIX. Siège de Lille 1708. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXXI.  Siège d’Aire-sur-la-Lys 1710
Le millénaire du monnayage national polonais.
Le kopeck et son origine.
L'origine du rouble.
Un denier brabançon inédit.
Les contremaques au lion de Hollande et de Zélande.
Connaissez-vous le Club français de la Médaille?
Documents I. (tekst 18de eeuw over munthuizen) ; Documents I. (tekst 18de eeuw over munthuizen) (verv.)
Les contremarques lusitaniennes.
DE MEY Jean
Een zeldzame ingestempelde daalder van Frederik van Bergh (1568-83)
Een munt, ingestempeld te Ieper, met een gekroonde gotische Y.
Een conventiemunt van Jan III, Hertog van Brabant (1312-55) en Lodewijk van Crécy, Graaf van Vlaanderen (1322-46).
Enkele varianten van Zuid-Nederl. munten (Filips II).
Enkele onbekende jaartallen van halve dukatons en halve patagons van Filips IV (1621-1665)en Karel II (1665-1700).
VANDERCAMMEN E.
De Brabantse dubbele Albertijnen van de Aartshertogen Albrecht en Isabella(1596-1621) VAN KEYMEULEN André
Les monnaies commémoratives d’ Andorre. SCHULMAN H.
30 drachmes 1964, marriage royal grec. JACOBSEN Ole
Pseudo émissions monétaires d’états nouvellement indépendants. ; De pseudo-monetaire uitgiften door staten, onlangs tot onafhankelijkheid gekomen. MAZARD Jean
Pseudo émissions monétaires d’ états nouvellement indépendants. note complémentaire. BRENOT Claude
Le premier type courant américain. zie ook 1965/144
Un Taler souhait de Nouvel An.
YEOMAN R. S.
Scrolls, shekels and sherds. KALLETT L. A.
De jaartallen op de Siamese munten.
Munttekens op de Australische munten.
Brugse presentatie-, kerk- en armenloodjes ; Brugse presentatie-, kerk- en armenloodjes.(verv.)
WYCKAERT Valère
Belgische bankbiljettennummering. BOUMANS Eug.
Une autre médaille au hanneton.
Deux jetons de Dada.
BREDIN R.
't Is maar een frank... (verv.) ; 't Is maar een frank... (verv.) SANKIN R.
The Patron Saint of numismatics. BRITTON Bert
Exploiteurs et spéculateurs. ALLARD S.
Avant l'invention des monnaies. VICTOOR Robert
Les mangeurs de cuivre. (primitief geld) LEKIME Fernand
Papiergeld van Tsjechoslowakije 1918-1953.
Perforatie der Tsjechische banknoten.
DE LEY Jan
Petit répertoire des inscriptions se retrouvant sur les décorations. I GIERCKX J.
Besluit betreffende valse munten. E.G.M.P.
Valse munten
De beruchte en echte roebel van Konstantijn. ; De beruchte en echte roebel van Konstantijn.(verv.)
Een woordje over “de prijzen”.
Joachim Lelewel.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1965

Titel Auteur
Le franc et son histoire. SEDILLOT R.
Une grande site archéologique au Luxembourg: le Titelberg.
Les monnaies luxembourgeoises de la trouvaille de Malling (Moselle/France) (13de eeuw)
PROBST Romain
Le trésor d’aurei découvert à Mespelare en 1607.
Le trésor de Denderleeuw : Postume.
THIRION Marcel
Trésors de monnaies romaines découvertes en Bretagne. MILLIAU E.
De Brusselse gouden souverein van Albrecht en Isabella (1598-1621) VAN KEYMEULEN André
Fouilles à Château Thierry. PIZINGER Kalman
Le premier type courant américain.
Les monnaies de l’Asie Centrale Soviétique.
Les monnaies du début de l'islam.
YEOMAN R. S.
Le monnayage de Jean Louis d’Elderen, Prince-évèque de Liège (1688-1694) FRERE H.
Quelques monnaies des Pays-Bas qui manquent au catalogue de MM. Enno Van Gelder et M. Hoc.
La contremarque à la Toison d’or.
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXII.  Siège d’Anvers (1585) ? Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXIV. Siège de Breda (1624–’25).Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXIII. Siège de Cambrai. 1595. ;
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXV.  Siège de Saint-Omer (1638) ;
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXVI.  Sièges d’Aire. 1641.
Un liard inédit du règne de Louis XIV.
Une série monétaire méconnue (Filips IV, Spanje).
Le Franc d’or de la Société des Nations.
Arrêtés concernant le numéraire de la Belgique durant la Grande Guerre.
Les monnaies de l’ île de Guernesey.
Répertoire des monnaies de nécessité frappées durant la guerre civile d’Espagne (1936-1939) ; Répertoire des monnaies de nécessité frappées durant la guerre civile d’ Espagne (1936-1939) II
Au Vietnam, les Américains créent une monnaie spéciale.
La monnaie Néo-Zélandaise.
L'atelier de Bruxelles est millénaire.
Politique et numismatique.
Les monnaies sur les timbres-poste. Essai de répertoire thématque.
DE MEY Jean
Een onbeschreven dubbele tournoois van Hendrik II, koning van Frankrijk.
Een schelling van Doornik met onuitgegeven jaartal.
VANDERCAMMEN E.
Eigenaardige waardeaanduidingen op Russische munten.
Herslagen Russische kopermunten.
Russische munten geslagen te Parijs en te Brussel (einde 19de eeuw)
Wisselkoersen te Herk-de-Stad in 1585 en 1587.
HENDRICKX M.
Frappe des monnaies luxembourgeoises à l’éffigie du Grand-duc Jean.
Frappe des pièces belges à la Monnaie de Bruxelles en 1964.
VOGELEER R.
Proef of gewone uitgifte?(vert.) VAN MEERBEECK J. M.
Pour les spécialistes de monnaies belges BOGAERTS L.
Muntslag van ‘s Rijks Munt te Utrecht in 1964. BINGEN F. J.
Enkele bijzonderheden over de oude Chinese sapek. PITTOORS P. F. J.
Les contremarques du sultanat de Qu'aiti. BROWDER Tim
Un shekel de faible poids. FLÉRON J.
De jaartallen op de Israëlische munten.
Munten en loodjes geslagen te Mechelen. II (1404 – 1494)
Une contremarque inédite des îles Fidji.
Mechelse loodjes van kerken, liefdadigheidsinstellingen, gilden, neringen en ambachten.
Loodjes van het Mechels Sint-Rombautskapittel.
Mechelse penningen
Enkele bijzondere stukken.
WYCKAERT Valère
't Is maar een frank... SANKIN R.
Het noodgeld (1914-1918) van de gemeente Ooigem. NUIJTTENS Marcel
L'assignat de 5 livres du 10 brumaire An II. MUSZYNSKI Maurice
Fabelachtige schat van gouden munten ontdekt nabij de Bahamas.
Kent u de Canadese zilver-dollar?
L’Hôtel britannique de la Monnaie frappe de nouvelles pièces pour l’Afrique
Ons nuwe muntstukke. (Zuid-Afrika)
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1964

Titel Auteur
Une famille de monétaires vellaves les Chapteuil.
Ancien système monétaire malgache.
Décret monétaire de la Seconde République.
DE BAYLE DES HERMENS R.
Où en est la numismatique gauloise en Belgique? THIRION M.
Les monnaies romaines de Brunehaut Liberchies.
Trouvaille de Rennes : monnaies barbares de Tétricus.
MILLIAU E.
Munten en loodjes geslagen te Mechelen. I (1346 – 1404) WYCKAERT Valère
Nederlandse munten in Rijnlandse vondsten. THIELER Herman
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XX.  Siège de la ville d’ Audenaerde. 1582. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XXI.  Siège de la ville d’Ypres. 1582 – 1583.
Un quart d’écu français inédit?
De laatste jaren van bedrijvigheid van de Antwerpse munt (1755-1758)
Une nouvelle éffigie de la reine Elisabeth II d’Angleterre.
Un baiocco inédit du Pape Pie IX.
La France met de nouvelles pièces de 50 centimes à l’étude.
La pièce de 2 Francs 1943 du Congo-Belge.
Les premiers papiers monnaies.
DE MEY Jean
Une courte inédite de Philippe II. DOGUET P.
Een gouden souverein van Karel II.
Munt- en muntmeesterteken van Brussel.
VAN KEYMEULEN André
Oorlogsgeld. VAN GELDER Dr. Enno
Nederlandse munten in Rijnlandse vondsten. THIELER Herman
Histoire des écus d’or et d’argent en France.(1226 –1574) ; Histoire des écu d’or et d’argent en France. II (1574 – 1715) ; Histoire des écu d’or et d’argent en France. III (1715 – 1804) HERBIET J.
Une monnaie du dernier Duc de Bouillon ? COLAERT M.
Een spotmunt.
Een woordje geschiedenis over de instempeling van de Mexicaanse acht-realenstukken omstreeks 1800.
Kortrijkse numismatiek.
NUIJTTENS M.
Het huis van de Hannovers in de Engelse numismatiek. III (IV)
Bespreking van (Engelse) muntstukken.
VAN MEERBEECK J. M.
Het wapen op de munten van de Sovjetunie.
Pseudo-bankbiljetten.
HENDRICKX M.
La médaille au hanneton. SUETENS I.
Un jeton de présence monétiforme. MINET M.
La médaille de Saint-Benoit.
A propos de l'origine du papier monnaie
FLÉRON J.
Fabrication des monnaies et des médailles.
L'hôtel des monnaies de Paris.
PIÉROUX M.
Ruil- of betalingsmiddelen in Kongo vóór de kolonisatie. II (vert. en bew.)
Filatelie en numismatiek.
PITTOORS P. F. J.
signaten. DE BAECK Paul
Les poids monétaires ou dénéraux. DUVELLIER Freddy
Het gebruik van postzegels als munten. LEONARD R. D.

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1963

Titel Auteur
De oorsprong van de Belgische geldeenheid.; L'évolution de l'unité monétaire belge. JANSSENS V.
De namen van de munten. ; De namen van de munten. (verv.)
Quelques considérations sur la médaille commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance.
DE BAECK P.
A l’intention des collectionneurs de monnaies anciennes. MAGAIN Pierre
Réproductions modernes de monnaies anciennes. FORRER L.S.
Tétradrachmes celtiques trouvées en Belgique. ; Tétradrachmes celtiques trouvées en Belgique. (verv.)
Un potin “à la tête diabolique” trouvé à Gomezée.
Les souverains d’or de Charles II frappés à Anvers.
THIRION Marcel
Essai sur les espèces monnayées par les ateliers de la province de Namur à travers les siècles. Les Mérovingiens. Les Carolingiens. Les Xe et XIe siècles. ; Essai sur les espèces monnayées par les ateliers de la province de Namur à travers les siècles. II Le XIIe siècle. Le XIIIe siècle ; Essai sur les espèces monnayées par les ateliers de la province de Namur à travers les siècles. III Le XIVe siècle. ; Essai sur les espèces monnayées par les ateliers de la province de Namur à travers les siècles. IV Le XVe siècle. Le XVIe siècle. MEERT Christian
De munten van het Prinsbisdom Luik. BIATOUR Henri
Lieu d'origine des premières monnaies obsidonales.
Een onuitgegeven Brusselse denier.
La pièce de 10 liards 1792 est-elle un essai ?
La couronne brabançonne 1781
Un type inédit du quart de patagon des archiducs Albert et Isabelle.
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XII.  Siège de Bruxelles 1584-85. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XIII.  Les Etats de Flandre. Jetons ou monnaies pour l’inauguration du Comte de Flandre. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XIV.  Frappe gantoise précédant l’arrivée du Duc d’Alençon (1581). ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XV.  La frappe gantoise pour le Duc d’Alençon (1581-1583) ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XVI.  La frappe gantoise pour le Duc d’Alençon (1581-1583)(verv.).  La frappe gantoise sous le régime calviniste (1583 –1584). ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XVII.  La frappe gantoise sous le régime calviniste (1583 –1584) (verv.) ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XVIII.  Contremarque particulière du Pays de Waes. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XIX. Erratum. La frappe à Bruges sous le Duc d’Alençon (1582 – 1583).  La frappe à Bruges sous les Etats de Flandre.
Des imitations et du margoulinage malhonnète.
DE MEY Jean
Un franc pas comme les autres! (1958 Ceres) FLÉRON Jos
Een zeldzame dubbele Philippusdaalder. VAN KEYMEULEN André
De munten van het Prinsbisdom Luik. BIATOUR Henri
Une pièce allemande à l’éffigie de Napoléon III. ALLARD Joseph
Franse munten ingestempeld met het Kruis van Lotharingen.
Een Portugese tolpenning in porselein (1921)
Nog over een tegengestempeld Belgisch 10-centiemstuk.
Een handelaarspenning uit Rijsel.
Een muntgewichtdoos van Johan Wilhelm Forsthoft uit Solingen
NUIJTTENS Marcel
Muntslag Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 1962. ; Muntslag Nederland en Overzeese Gebiedsdelen 1962. correctie. BINGEN F. J.
Zuid-Afrika’s nieuwe munteenheid. ; Nieuwe munten van Zuid-Afrika (verv.) WIEHAHN Barry
Moderne munten van Israël. (verv.) KRAAYENHOF G.
5 Frank Leopold I en het randschrift. MORIN Frans
Des médailles comme guide touristique. GIERCKS Jules
Een Brugse penning van 1667.; Een Brugs figuur: L. De Potter. ; Een Brugs figuur: Simon Stevin. DENYS P.
Kanttekeningen en aanvullende inlichtingen bij het huisgeld der psychiatrische instellingen der Broeders van Liefde. DE WEVER H.
Grondbeginselen van het muntenverzamelen. (VI) Het thuisbrengen van munten en van munttypes (verv.) Muntvervalsingen en valsmunterij. Het vervaardigen van munten HAECK A.
Antwerpen en de numismatiek.
Enkele gegevens over het Penningkabinet te Brussel.
PITTOORS P. F. J.
Het numismatisch bezit van het Gruuthusemuseum te Brugge. TAELMAN J.
De uitgifte van kasbons door de Limburgse kolenmijnen tijdens de oorlog 1940-1944.
Bankbiljetten voor het hiernamaals.
HENDRICKX M. -
Catalogue des billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunésie. ; Catalogue des billets de la Banque de l'Algérie et de la Tunésie. (ver.) DE ROCHESNARD J. G. F & DUGENDRE P.
Ukraina's paper currencies (1917-1920 and 1942-1944)
Les degrés de conservation du papier-monnaie.
KUPA Mihaly
Congo belge. Renseignements au sujet des différents types de billets émis au Congo belge. HERSSENS W.
Over een muntenvondst in Palestina.
Een vals dubbel oord van 1790.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1962

Titel Auteur
Munten op munten.
Een muntvondst (Engel van Hendrik VIII).
Molens op Brusselse penningen
Schelpengeld.
PITTOORS P. F. J.
La numismatique antique. COLAS Denise
Introduction à la numismatique grècque. SCHINDEL P. C.
Bijdrage tot de Tiense numismatiek. DEWOLFS Edw.
L'évolution du portrait en numismatique.
Double albertin inédit?
Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. Introduction. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. II Révolution flamande 1483-1492 Atelier de Gand. emission de 1488. emission de 1489. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. III Révolution flamande 1483-1492 (verv. Atelier de Gand. emission de 1491. Atelier de Sluis. emission de 1492.). Révolution brabançonne 1488 – 1489. Atelier de Louvain. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. IV  Révolution brabançonne 1488 – 1489 Atelier de Louvain (verv.). Atelier de Bruxelles. Siège de Tournai 1521 par les impériaux. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. III  Révolution flamande 1483-1492 (verv. Atelier de Gand. emission de 1491. Atelier de Sluis. emission de 1492.). Révolution brabançonne 1488 – 1489. Atelier de Louvain. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. VII  Siège de Bruxelles 1579–1580 ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. IX  Siège de Tournai 1581 Emission de 20 Septembre 1581, Emission du 23 Novembre 1581. ;Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. XI Etats de Brabant. 1580 – 85 (verv.). Etats du Brabant 1584-85. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. V Siège de Valenciennes par les Espagnols 1567. Siège de Breda 1577 par les mercenaires au service du Taciturne. ; Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. VI Siège de Breda 1577 par les mercenaires au service du Taciturne (verv.).Siège de Maastricht 1579. ;Catalogue des monnaies emises par les provinces du Sud en révolte contre leur souverain légitime. VIII Siège de Cambrai 1581. Ville de Cambrai 1581.
Monnaies et billets allemands acceptés pendant la seconde guerre mondiale en Belgique.
Les monnaies belges contremarquées.
Essai de répertoire des types monétaires en circulation dans les Etats Pontificaux de 1758 à leur chute (1870).
En marge des "Faux-monnayeurs".
Monnaies et billets allemands acceptés pendant la seconde guerre mondiale en Belgique.
DE MEY Jean
Het huis van de Hannovers in de Engelse numismatiek. ; Het huis van de Hannovers in de Engelse numismatiek. II. ; Het huis van de Hannovers in de Engelse numismatiek. Errata. ; Het huis van de Hannovers in de Engelse numismatiek. III VAN MEERBEECK J. M.
Een oord met betwistbaar jaartal uit het atelier van Atrecht (1598)
Enkele varianten van Doornikse munten (Filips II tot Filips IV)
VANDERCAMMEN E.
Inleiding tot de Latijnse Muntunie.; Inleiding tot de Latijnse Muntunie. (verv.) HERSSENS W.
Instempelingen op een 5 centiemstuk van 1833.
Enkele opmerkingen en aanvullingen bij de Ieperse numismatiek.
Een woordje over de groot-zilveren munten van Louis XIV tot Louis XVI, verwijzend naar Béarn.
NUIJTTENS Marcel
Lijst der Belgische munten geslagen in posities A of B. ; Lijst der Belgische munten geslagen in posities A of B. (verv.)
Pièces d’or françaises.
Plaidoyer en faveur d'une plus exacte designation de l'état de conservation des monnaies et médailles. ; Pleidooi voor een juistere aanduiding van de bewaarstaat der munten en medailles.
MORIN Frans
Liste des monnaies belges frappées en position A et B. (addendum) BOGAERT L.
Réalité ou fantasie?
Grondbeginselen van het muntenverzamelen. (III) Aluminium. Goud. IJzer. Koper. Lood. Nikkel. Platina. Tin. ; Grondbeginselen van het muntenverzamelen. (IV) Tin (verv.). Zilver. Zink. Het thuisbrengen van munten en van munttypes. ; Grondbeginselen van het muntenverzamelen. (erratum) Inrichten van een verzameling. ; Grondbeginselen van het muntenverzamelen. (V) Het thuisbrengen van munten en van munttypes (verv.)
HAECK A. A.
Gold and silver coins in Hungary.
Kossuth’s State- and Banknotes.
KUPA Mihaly
Moderne munten van Israël. KRAAYENHOF G.
Het huisgeld van de psychiatrische instellingen der Broeders van Liefde. Aanvullingen. DE WEVER H.
Brugse gilde- en weldadigheidspenningen.
De schijnwerper op het Brugs munthuis.
Het symbool van Brugges onafhankelijkheid (stadszegel)
DENYS Ph.
Het noodgeld in West-Vlaanderen tijdens de oorlog 1940-1945.; Het noodgeld in West-Vlaanderen tijdens de oorlog 1940-1945.(verv.) ; Het noodgeld in West-Vlaanderen tijdens de oorlog 1940-1945. (verv.) MAJOR Alfons 
Het noodgeld van Dadizele. MAES P.
Les faux-monnayeurs. ; Les faux-monnayeurs. (verv.) ; Les faux-monnayeurs. (verv.) ; Les faux-monnayeurs. (verv.) ; Les faux-monnayeurs. (verv.) N.B.B.
Uit de oude doos: - over de Mark (1) GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1961

Titel Auteur
Munttekens der verschillende muntplaatsen. HERSSENS W.
Eine Skizze über den Römischen Münzfuss und die Wärungspolitik der Karolinger. RECHMANN W.
Inleiding tot de Romeinse numismatiek van het keizerrijk. Benaming van de munten. Het gewicht van de munten. Geschiedenis DE BAECK P.
Les monnaies barbares, imitations de Romaines.
Les médailles en étain avec inclusion de cuivre.(1716 – 1792) ; Les médailles en étain avec inclusion de cuivre. (verv.) (1792 – 1833).  Errata
MILLIAU Edmond
Brugges eerst munt. DENYS Ph.
De numismatiek van de stad Ieper. (verv.) (1244 – 1303) ; De numismatiek van de stad Ieper. (verv.) (1344 – 1360)
Belegeringsmunten (1584)
BAILLION F.
Kortrijkse numismatiek. Munten, schepenenpenningen, allerlei. ; Kortrijkse numismatiek. Noodgeld 1914 – 1918.
Een vals dubbel oord van 1790.
Een Belgische 10 centiem van 1832 met drie instempelingen.
NUIJTTENS M.
Noodmunten der stad Gent. VANDERCAMMEN E.
Etude sur les insriptions de la tranche gravée en creux des pièces de 5 Francs de Léopold, effigie laurée. MORIN Frans
Encore une curiosité numismatique (Lundi)
De la brèche de la Porte Pia à la Cité du Vatican.
Monnaies en papier de Leyde. (1574)
DE MEY J.
Currencies of Esthonia (1918 – 1938) (verv.) ; Currencies of Latvia (1918 – 1938) ; Currencies of Lithuania (1918 – 1938) ; Currencies of Free state Danzig (1920 – 1939) KUPA Mihaly
Enkele ervaringen nopens de munten van Duits Oost-Afrika. ; Enkele ervaringen nopens de munten van Duits Oost-Afrika
Quelque expérience au sujet des monnaies de l’Est Africain Allemand. ; Quelque expérience au sujet des monnaies de l’Est Africain Allemand. (verv.) Munten van Deutsch-Ostafrika. Noodmunten van Tabora geslagen in 1916 (T).
EVRARD A. K.
Médailles de la pricipauté de Liège (verv.) (1714) ; Médailles de la pricipauté de Liège (verv.) (1714 - 1725) ; Médailles de la pricipauté de Liège (verv.) (1726 – 1727) ; Médailles de la pricipauté de Liège (verv.) (1746 – 1758) BAILLION F.
Médailles belges. LOUCKX F.
Het huisgeld van de psychiatrische instellingen der Broeders van Liefde. DE WEVER H.
Numismatieke wetenswaardigheden.
Importance et utilité de la science numismatique.
LADRIÈRE René
Studies over muntvondsten. ; Etudes numismatiques. PITTOORS P. F. J.
Grondbeginselen van het muntenverzamelen. Inleiding. Verzameling en numismatiek. Wijze van verzamelen. Staat van bewaring.
Grondbeginselen van het muntenverzamelen. (II). De geschiedenis van het muntenverzamelen en van de numismatiek. Het conserveren van munten en medailles.
HAECK A. A.
Het noodgeld van Brugge 1914 – 1918 TAELMAN Juliaan
Papieren noodgeld of kasbons van de stad Gent 1914 – 1918 ; Papieren noodgeld of kasbons van de stad Gent 1914 – 1918 (verv.) MARTINY M.
Pseudo-bankbriefjes als politiek propagandamiddel .
Kasbons in 1940 uitgegeven door de kolenmijnen André Dumont te Waterschei.
HENDRICKX M.
Les assignats de France durant la Révolution française. ; Les assignats de France durant la Révolution française. (verv.) DUGENDRE Paul
Artikels van het maandblad vanaf maart 1950 tot juli 1961. E. G. M. P.
Catalogue des monnaies luxembourgeoises (1443 – 1949) + Monnaie des Fiefs (Abbaye d’Echternach, Comté de Chiny, Seigneurie de Moiry, Seigneurie de Schoenecken, Seigneurie de St.-Vith, Comté de Salm-en-Ardenne, Seigneurie d’Orchimont, Terre-Franche de Cugnon). GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1960

Titel Auteur
Muntvervalsing, ’n steeds actueel probleem ; Muntvervalsing, ’n steeds actueel probleem. (verv.) ENDEL P.
Echt of vals, noodmunt of wat is het Precies ?
Een half miljard vervallen muntstukken niet omgeruild.
Wie heeft het aan het rechte eindje ?  (Kroon Franz II, Brussel)
NUIJTTENS M.
De numismatiek van de stad Ieper. (XIe eeuw – 1206)
Médailles de la pricipauté de Liège (1628 – 1670) ; Médailles de la pricipauté de Liège (verv.) (1683 – 1702)
Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1773 – 1812) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1813 – 1816) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1825 – 1839) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1834 – 1858) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1877 – 1904) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1901 – 1908) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1908 - 1909).
BAILLION F.
Munten, die men bracteaten noemt.
Weetjes over de laatste periode van de oude keizerlijke numismatiek van China
.Koloniale numismatiek van Kongo: ook de belastings-penningen behoren nu tot het verleden
1960 : De kataloog van onze jubeleumtentoonstelling te Antwerpen als document voor de aanvangende amateur-verzamelaar.
PITTOORS P. F. J.
Een hybride munt uit de Spaanse Nederlanden.; Een hybride munt uit de Spaanse Nederlanden. (corr.)
Een onbeschreven Filipsdaalder van Brussel ?
Un écu inédit de l’atelier de Bruxelles (1576 et 1577)
Belgische muntpenningen van 1853: een proefslag van het 10 centiemstuk
VANDERCAMMEN E.
A propos de fausses monnaies de Jean-Théodore de Bavière, Prince-évèque de Liège (1744 – 1763) CORNET G. X.
Quelques anomalies dans certaines monnaies belges MARTENS M.
Officiële noodmunten door het stadsbestuur van Gent geslagen tijdens de eerste wereldoorlog (1914 – 1918) HAECK A. A.
Currencies of Fiume (1919) ; Currencies of Finland (1822 – 1952) ; Currencies of Montenegro (1912-1918) ; Currencies of Slovakia (1939 – 1945) ; Currencies of protectorat of Bohemia and Moravia (1940 – 1944) ; Currencies of protectorat of Croatia (1941-1944) ; Currencies of Yugoslavia (1918 – 1952) ; Currencies of Czecho-Slovakia (1918 – 1952) ; Currencies of Bulgaria (1879 – 1950) ; Currencies of Bulgaria (1879 – 1950) (verv.) ; Currencies of Esthonia (1918 – 1938) KUPA Mihaly
Chinese munten en hun geschiedenis CHUN-PO Chang
Le saviez-vous? Les opérations de l’Hotel des Monnaies de Paris en 1909. GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1959

Titel Auteur
Vondsten van Romeinse munten.
Medailles en penningen van Onze Lieve Vrouw van Tuine of van Ieper.
PITTOORS P. F. J.
L’ atelier monnétaire de Mons ; L’ atelier monnétaire de Mons (verv.) ; L’ atelier monnétaire de Mons (verv.) ; L’ atelier monnétaire de Mons (verv.) ; L’ atelier monnétaire de Mons (verv.)
Een en ander over munttekens. ; Een en ander over munttekens. (verv.)
Médailles relatives à la ville de Mons (1605 – 1691) ; Médailles relatives à la ville de Mons (verv.) (1691 – 1709) ; Médailles relatives à la ville de Mons. (verv.) (1772 – 1756).
BAILLION F.
Een waardeaanpassing van munten te Maaseik in 1648.
Belgisch noodgeld uit de tweede wereldoorlog
HENDRICKX M.
Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  (1759-1784) ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  (1790 – 1815) ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  (1816 – 1850) ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  (1851 – 1914)
Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  (1914 - 1918). Trial, experimental and other issues.  Occupation notes of the Austro-Hungarian Monarchy 1916 – 1918.  Serbia, Montenegro. ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  Occupation notes of the Austro-Hungarian Monarchy 1916 – 1918.  Montenegro (verv.). ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918.  Occupation notes of the Austro-Hungarian Monarchy 1916 – 1918 (verv)  Italy. Overprinted and overstamped notes of the Austro Hungarian Monarchy by the successor states 1919 – 1920.  Austria, Czecho-Slovakia, Fiume.
Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918. Overprinted and overstamped ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918. Overprinted and overstamped notes of the Austro Hungarian Monarchy by the successor states 1919 – 1920.(verv) Poland, Roumania, Yugoslavy.notes of the Austro Hungarian Monarchy by the successor states 1919 – 1920. Fiume (verv), Hungary. ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918. Overprinted and overstamped notes of the Austro Hungarian Monarchy by the successor states 1919 – 1920.(verv)  Bibliography. ; Common currencies of the Austro-Hungarian Monarchy 1759-1918. Bibliography. (verv.)
KUPA Mihaly
Officiële noodmunten door het stadsbestuur van Gent geslagen tijdens de eerste wereldoorlog (1914 – 1918) ; Officiële noodmunten door het stadsbestuur van Gent geslagen tijdens de eerste wereldoorlog (1914 – 1918) (verv.)
Enkele varianten van Belgische munten geslagen in de munt te Brussel tijdens de regering van Leopold I (1931 – 1865).
HAECK A. A.
Dispuut om Liz (Elizabeth II).
De munten van Madagascar.
De muntindeling in onze gewesten.  1740 – 1795
Stuk gesneden munten gebruikt als gewichten te Aden en in het binnenland.
NUIJTTENS M. -
De burgelijke verdienstorden van Frankrijk ; De burgelijke verdienstorden van Frankrijk (verv.) SUETENS Y.
Walbrook site coins from the Roman occupation.
Kannetje met “plaatjes” was kostbare muntschat (munten uit 1285-1420)
Een woordje over de gouden soeverein. (Engl.)
Het oude Brugge zat vol woekeraars. De geldhandel in vervlogen eeuwen.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1958

Titel Auteur
Dierenafbeeldingen in de numismatiek. Aanvullingen. ; Dierenafbeeldingen in de numismatiek. Aanvullingen. (verv.) NUIJTTENS M. en PITTOORS P. F. J.
Een half miljard vervallen muntstukken niet omgeruild.
Hoe men vroeger valsmunters strafte
Geldstukken zo groot en groter als molenstenen.
De oorsprong van de bankbiljetten.
Eretekens.
NUIJTTENS M.
Munten te Mechelen ; Munten te Mechelen (verv.) STEURS Vaast
Le 5 francs nickel type Wynants (Herssens 83, 83A) , Le 5 francs nickel type Wynants.
20 francs or Léopold II (Herssens 34) ; La pièce de 20 francs or Léopold Ier (Herssens 5)
Le 2½ francs argent Léopold Ier (Herssens 13)
La monnaie-médaille de 10 centimes en cuivre (Herssens 28) frappée en 1853 lors du marriage du Duc de Brabant.
MORIN François -
Currencies of Austria (1918 – 1952) ; Currencies of Austria (1918 – 1952) (verv.)
Currencies of Serbia (1867 – 1918 and 1941 – 1944)
KUPA Mihaly -
Quentin Metsys. ; Quentin Metsys.(verv.) ; Quentin Metsys.(verv.) ; Quentin Metsys.(verv.) BAILLION F.
Iets over brouwerspenningen. DE SMET Désiré
Namen van geldstukken. HALLEMA A.
Notes sur quelques monnaies curieuses. Siam (verv.), Sumatra, Monnaies de pate de verre.
Les timbres-monnaie français Timbres sous métal estampé (verv.). Timbres sous métal peint.
FLORIEN DE ROCHESNARD J.
Les poids anciens du pays d’Arles au Muséon Arlaten. Arles, Saintes-Maries-de-la-Mer, Salon, Tarascon. LUGAN Jacques
Fulvio Orsini, numismate du 16e siècle. ; Fulvio Orsini, numismate du 16e siècle. (verv.) BAILLION F. -
Hoard of Saxon coins found – largest since 1872 discovery in Norfolk. GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1957

Titel Auteur
De evolutie van de munt. ; De evolutie van de munt. (verv.) TAELMAN J.
Dierenafbeeldingen in de numismatiek. ; Dierenafbeeldingen in de numismatiek. (verv.)
De Maria-Theresia-Taler in het Midden-Oosten.
NUIJTTENS M. en PITTOORS P. F. J.
Zijn het de oudste begrafenispenningen ? (Griekenland)
Numismatiek van Deurne en Borgerhout (verv.)
De godsdienstige medaille in België. (verv.)
PITTOORS P. F. J
Janus-medailles.
Een medaille van Th.-V. van Berckel.
DENYS Ph.
La médaille allemande du 16e siècle. ; La médaille allemande du 16e siècle. (verv.) ; La médaille allemande du 16e siècle. (verv.) ; La médaille allemande du 16e siècle. (verv.) ; La médaille allemande du 16e siècle. (verv.)
Procédés de frappe de monnaies. ; Procédés de frappe de monnaies. (verv.) ; Procédés de frappe de monnaies. (verv.) ; Procédés de frappe de monnaies. (verv.)
BAILLON F
Hungarian local currencies issued by authorities, towns and bankestablishments. 1850 – 1950. (Arad – Györ)
Hungarian local currencies issued by authorities, towns and bankestablishments. 1850 – 1950. (verv.) (Hodmezövasarhely – Papa) Hungarian local currencies issued by authorities, towns and bankestablishments. 1850 – 1950. (verv.) (Pecs – Rozsnyo)
Hungarian local currencies issued by authorities, towns and bankestablishments. 1850 – 1950. (verv.) (Sarospatak – Zagrab)
KUPA Mihaly
Cuauhtemoc (5 Peso Mexico) DIJKSTRA H
Jacques Jongheling, célèbre médailleur Anversois. 1530 – 1606 (verv.) ; Jacques Jongheling, célèbre médailleur Anversois. 1530 – 1606 (verv.) BAILLON F.
Het vuurstaal (le briquet) in de muntkunde. LADRIERE René
Jozef II. ; Letters zijn cijfers. ; De Russische muntensymboliek DENYS Ph.
Notes sur quelques monnaies curieuses. Afrique. ; Notes sur quelques monnaies curieuses. Afrique (verv.) Allemagne, Annam, Belgique, Chine, Etats Unis d’Amérique du Nord, France, Gaule, Japon, Laos, Madagascar, Malaisie, Presqu’île de Malacca, Océanie.
Notes sur quelques monnaies curieuses. Palmyre, Pays Bas, Roumanie, Russie, Siam.
Les timbres-monnaie français. Timbres-monnaie en sachets. Timbres en carnets. Timbres sous métal estampé.
FLORIEN DE ROCHESNARD J. -
Waarom een FRANK  een “BAARD” is.
De “stille” ruilhandel. Enige korte grepen uit de geschiedenis van het “geld”.
GEEN NAAM

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1956

Titel Auteur
De muntverzameling van “The Chase National Bank”.
De uitgifte van private munten in Engeland.
WUYTS Leon
Numismatique de l’Espagne antique. ; Numismatique de l’Espagne antique (verv.) Monnayage Hispano-Grec.
Numismatique de l’Espagne antique (verv.) Monnayage Hispano-Phénicien. Monnayage Hispano-Carthaginois. Monnayage à legende Libio-Phénicienne.
Numismatique de l’Espagne antique (verv.) Monnayage à legende Libio-Phénicienne (verv.) Monnayage à légendes Ibéro-Tartesses. Monnayage à légendes Ibéres.
Numismatique de l’Espagne antique (verv.) Monnayage Hispano-Latin.
GRAU R.
Numismatique du moyen âge. (verv.). Monnaies d’or pseudo-imperiales (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.). Monnaies d’or pseudo-imperiales (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.). Monnaies d’or pseudo-imperiales (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.). Monnaies d’or pseudo-imperiales (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.). Monnaies d’or pseudo-imperiales (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.). Monnaies d’or pseudo-imperiales (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.).L’atelier du palais. Monnaies d’or des églises.
Jacques Jongheling, célèbre médailleur Anversois. 1530 – 1606 ; Jacques Jongheling, célèbre médailleur Anversois. 1530 – 1606 (verv.)
BAILLION F.
Maaseik als muntplaats. HENDRICKX M.
Valse munten van deze tijd (België).
Siamese porseleinen tokens
Numismatiek van Deurne en Borgerhout. Aanvulling
. (verv.)
De godsdienstige medalie in België ; De godsdienstige medalie in België (verv.)
PITTOORS P. F. J.
Numismatique de la Guyane.
Numismatique des Petites Antilles. ; Numismatique des Petites Antilles (verv.)
Numismatique de la Martinique. ; Numismatique de la Martinique (verv.)
PEJAC A.
De Mexicaanse 5 Peso stukken na 1945 NUIJTTENS M.
Een en ander over penningen.
Medailles vaan Onze-Lieve-Vrouw–van-ter-Lucht, gezegd Onze-Lieve-Vrouw-van-’t Boompje.
DENYS Ph.
Douglas Paper money of the Iles St. Pierre & Miquelon. FERGUSON J.
Hedendaagse valsmunterij. VAN HOUTTE J.
Spreekwoorden en zegswijzen in verband met de numismatiek. LADRIERE René

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1955

Titel Auteur
En quoi différait le “monnayage au marteau” du “monnayage au moulin” ? ; En quoi différait le “monnayage au marteau” du “monnayage au moulin” ? (verv.) DEREZ E.
Médailles imperiales romaines (verv.) Africa (verv.), Carthago. ; Médailles imperiales romaines (verv.) Carthago (verv.) . Médailles imperiales romaines (verv.) Mauretania. PHILIBERT M.
Numismatique du moyen âge. ; Numismatique du moyen âge. (verv.) ; Numismatique du moyen âge. (verv.) Les monnaies dans la loi ripuaire. ; Numismatique du moyen âge. (verv.) Les monnaies dans la loi ripuaire(verv.). ; Monnaies d’or pseudo-imperialesNumismatique du moyen âge.(verv.)Les Mérovingiens. BAILLION F.
De munten van de Brabantse omwenteling van 1790. ; De munten van de Brabantse omwenteling van 1790.(verv.) ; De munten van de Brabantse omwenteling van 1790.(verv.) ; Lundy en zijn mensen onder het kijkglas.
Het noodgeld van Izegem. (verv.) ; Het noodgeld van Izegem. (verv.) ; Het noodgeld van Izegem. (verv.) Nawoord.
NUIJTTENS Marcel
Lijst v n de Hongaarse Pengö-fillermunten van 1926 tot 1945. KUPA Mihaly
La monnaie des Antilles (Guadeloupe) ; La monnaie des Antilles (Guadeloupe) (verv.) ; La monnaie des Antilles (Guadeloupe) (verv.) PEJAC A.
Numismatiek van Deurne en Borgerhout. Aanvulling ; Numismatiek van Deurne en Borgerhout. Aanvulling. (verv.) PITTOORS P. F. J.
Fictief geld, huismunten en huisgeld. 19de eeuw. ; Fictief geld, huismunten en huisgeld. (verv.) 20ste eeuw BINGEN F. J.
Het numismatisch bezit van de oudheidkundige musea van de stad Antwerpen. VERTESSEN I.
Volksuitdrukkingen van muntbenamingen LADRIERE René
Héraldique et numismatique ; Héraldique et numismatique (verv.) ; Héraldique et numismatique (verv.) ; TAILLEFER A.
Een reeks noodgeld van Apolda (Thüringen). MERTENS Joris
Het Gulden Vlies.  DENYS Ph.

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1954

Titel Auteur
Conservation des pièces. SCHNEIDER Herbert
Les différents des ateliers monétaires. Europe Ateliers allemands, anglais, autrichiens, belges, danois, écossais, espagnols
Les différents des ateliers monétaires. Europe. (verv.) Ateliers français ; Les différents des ateliers monétaires. Europe.(verv.)Ateliers français (verv.).Monnaies françaises frappées à l’étranger
Les différents des ateliers monétaires. Europe. Monnaies françaises frappées à l’étranger (verv.), Ateliers hongrois, italiens, norvégiens, des Pay-Bas, polonais, portugais, prussiens.
Les différents des ateliers monétaires. Europe. (verv.), Ateliers romains, russes, suédois, suisses.
Les différents des ateliers monétaires.(verv.) Ateliers du Mexique, du Pérou, de possesions diverses... ; Les différents des ateliers monétaires. (verv.) Ateliers d’Argentine, du Brésil, du Chili, de Colombie, des Etats-Unies d’Amérique du Nord, de Haïti..
FLORIEN DE ROCHESNARD J.
En quoi différait le “monnayage au marteau” du “monnayage au moulin” ? DEREZ E.
Médailles imperiales romaines Africa. PHILIBERT M.
De portretwaarde van de vroeg-middeleeuwse Duitse munten. (6de – 10de eeuw) ; De portretwaarde van de vroeg-middeleeuwse Duitse munten. (verv.) (10de – 12de eeuw) ; De portretwaarde van de vroeg-middeleeuwse Duitse munten. (verv.) 11de – 12de eeuw) ; De portretwaarde van de vroeg-middeleeuwse Duitse munten. (verv.) (11de – 12de eeuw) ; De portretwaarde van de vroeg-middeleeuwse Duitse munten. (verv.)(11de – 12de eeuw)
De “Ordre de la Réunion”.
SUETENS Ivo A. A.
L’atelier monétaire d’Anvers. (tot 1294) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.) (1294 – 1477) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.) (1477 – 1520) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.) (1520 – 1580) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.) (1580 – 1612) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.)(1612 – 1692) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.)(1700 – 1729) ; L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.)(1740 – 1814)
Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.)
L’atelier monétaire d’Anvers. (verv.) (1814). Médailles et jetons frappées à l’atelier d’Anvers, l’hotel de la monnaie d’Anvers, Bibliographie.
BAILLION F.
Nota’s over de Antwerpse koperen noodmunten van 1814.
Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Beroemde muntvervalsers. (verv.)
Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Beroemde muntvervalsers. (verv.) Bibliografie.
; Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Bibliografie (verv.) ; Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Bibliografie (verv.)
PITTOORS P. F. J.
De nieuwe munten van Koningin Elizabeth II. ; De nieuwe munten van Koningin Elizabeth II. (verv.) BRISSINCK Gilbert -
Un trésor berbère du XIIe siècle. IHLER B.
Etain en numismatique. MILLIAU E.
De rol van de geschiedenis in de numismatiek. VAN HOUTTE Jean
Duits noodgeld met Nederlandse tekst. MERTENS J.
Het noodgeld van Izegem. NUIJTTENS Marcel

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1953

Titel Auteur
Numismatisch idioom(namen van munten). TAELMAN J.
Het legaat P. Michaux aan Antwerpen.
Het Antwerpse noodgeld van 1914.
MERTENS J.
Les procédés de fabrication des monnaies chez les Anciens ; Les procédés de fabrication des monnaies chez les Anciens. (verv.) ; Les procédés de fabrication des monnaies chez les Anciens. (verv.) ; Les procédés de fabrication des monnaies chez les Anciens. (verv.) ; Les procédés de fabrication des monnaies chez les Anciens. (verv.)
Les différents monétaires (verv.) ; Les différents monétaires (verv.)
De Munt te Antwerpen. (Merovingers – 1487) ; De Munt te Antwerpen. (1490 – 1585) ; De Munt te Antwerpen. (1585 – 1626) ; De Munt te Antwerpen. (1684 – 1814)
Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.)
De Munt te Antwerpen. Medailles en jetons te Antwerpen gemunt. Het Antwerpse muntgebouw. Bibliografie.
De inname van Zoutleeuw in 1678.
Het Penningkabinet van de Belgische Staat.
BAILLION F.
Iets over Romeinse gietvormen. THIRION M.
Comment se frappaient les monnaies avant l’invention du balancier ? ; Comment se frappaient les monnaies avant l’invention du balancier ? (verv.)
Frappe de monnaies roumaines à la Monnaie de Bruxelles. ; Frappe de monnaies roumaines à la Monnaie de Bruxelles. (verv.) ; Frappe de monnaies roumaines à la Monnaie de Bruxelles. (verv.)
DEHEZ E. 
Het geld van de Belgische vluchtelingen in Nederland in 1914–‘18 BINGEN F. J.
Quelques pièces françaises inédites ? ; Pièces françaises inédites ? (reactie op artikel) TAILLEFER A.
Les monnaies courantes de Hongrie. KUPA Mihaly
Familiepenningen. DE POTTER Jos.
Numismatiek van Deurne en Borgerhout bij Antwerpen. Borgerhout. (verv.) ; Numismatiek van Deurne en Borgerhout bij Antwerpen. Borgerhout. (verv.) ; Numismatiek van Deurne en Borgerhout bij Antwerpen. Borgerhout. (verv.) Naschrift.
Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Muntmetaallegeringen.
Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Soorten vals geld.
Valsmunterij. Schrik van de Muntenverzamelaars. Valsmunterij in België.
PITTOORS P. F. J.
L’étain en numismatique MILLIAU E.
Primitieve munten van Belgisch Kongo. VANDERMAELEN Ed.
Historisch overzicht van het bankbiljet in België. MOREAU F.

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1952

Titel Auteur
Der Groschen. FISCHER K.
Les différents monétaires ; Les différents monétaires (verv.)
Numismatique. Les monnaies gauloises (verv.)
Les monnaies des Etats-Belgiques-Unis. 1790. ; Les monnaies des Etats-Belgiques-Unis. 1790 (verv.) ; Les monnaies des Etats-Belgiques-Unis. 1790 (verv.)
La légende de monnaies françaises de 1804 à 1809 : “Napoléon Empereur – République Française”. ; La légende de monnaies françaises de 1804 à 1809 : “Napoléon Empereur – République Française” (verv.).
Friedrich Hagenauer, Duits medailleur (XVIde eeuw) (verv.).
Hubert Goltzius (1526 – 1583) ; Hubert Goltzius (1526 – 1583) (verv.); Hubert Goltzius (1526 – 1583) (verv.)
Jacob Jongheling. Beroemd Antwerps medailleur (1530 – 1606); Jacob Jongheling. Beroemd Antw. medailleur (1530-1606) (verv.) ; Jacob Jongheling. Beroemd Antw. medailleur (1530-1606) (verv.) ; Jacob Jongheling. Beroemd Antw. medailleur (1530-1606) (verv.) ; Jacob Jongheling. Beroemd Antw. medailleur (1530-1606) (verv.)
Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.) ; Les médailles satiriques Hollandaises dirigées contre Louis XIV (1668 – 1684) (verv.)
La numismatique au Musée des Chemins de Fer à Bruxelles.
BAILLION F.
Korte geschiedenis van het geldwezen. De primitieve ruil-middelen. De metalen ruilmiddelen en de eerste munten.
Korte geschiedenis van het geldwezen. De metalen ruil-middelen en de eerste munten (verv.)
Korte geschiedenis van het geldwezen. De primitieve ruil-middelen. De metalen ruilmiddelen en de eerste munten. ; Korte geschiedenis van het geldwezen. De metalen ruil-middelen en de eerste munten (verv.)
Korte geschiedenis van het geldwezen. De bankbiljetten. ; Korte geschiedenis van het geldwezen. Het tekengeld. Het giraal geld.
MERTENS Joris
Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. 4e émission faite entre 241 et 243.
Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. 4e émission faite entre 241 et 243. (verv.). Emission spéciale du mariage, faite dans l’été de 241.
Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. 5e émission faite entre 243 et 244.
Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. Emission  irrégulières. ; Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. Emission  irrégulières (verv.). Tranquilline.
CELORON DE BLAINVILLE Paul
Une monnaie romaine inédite (Sabina).
Légendes aidant à identifier les différents constantins sur les monnaies romaines. ; Légendes aidant à identifier les différents constantins sur les monnaies romaines (verv.).
Metaalgeld der Duitse inflatie. ; Metaalgeld der Duitse inflatie (verv.)
Officieel Duits hardnoodgeld (1916 – 1921) ; Officieel Duits hardnoodgeld (1916 – 1921) (verv.)
Inflatie en humor of… de medaille en haar keerzijde.
THIRION M.
Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. ; Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. (verv.) ; Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. (verv.) ; Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. (verv.) ; Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. (verv.) ; Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. (verv.) ; Législation monétaire de la Belgique de 1830 – 1855. (verv.)
Munten geslagen voor de Onafhankelijke Kongostaat (1887 – 1909) ; Munten geslagen voor de Onafhankelijke Kongostaat (1887 – 1909)(verv.)
DEREZ E.
Notgeld. Münzen der Provinz Westfalen (1921 – 1923) und deren Auflage-Höhe. ULM J.
De Scandinavische herinneringsmunten van 2 Kronen. KRAAIJENHOF Gerrit
Valse stukken van 100 Fr. en 50 Fr.
Een vondst van papieren en metalen Documenten.
Les monnaies chinoises. ; Les monnaies chinoises (verv.) ; Les monnaies chinoises (verv.)
Numismatiek van Deurne en Borgerhout bij Antwerpen. Deurne. ; Numismatiek van Deurne en Borgerhout bij Antwerpen. Deurne (verv.).Numismatiek van Deurne en Borgerhout bij Antwerpen. Deurne (verv.). Borgerhout.
Een vondst van papieren en metalen Documenten.
PITTOORS P. F. J.
Aperçu historique du billet de banque en Belgique ; Aperçu historique du billet de banque en Belgique (verv.) ; Aperçu historique du billet de banque en Belgique (verv.). MOREAU F.

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1951

Titel Auteur
La fausse monnaie métallique. VANDERMAELEN E.
Numismatique. Les monnaies byzantines.; Numismatique. Les monnaies gauloises.
Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce. 2. La grande époque (Ve et IVe siècles)(verv.)
Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce. 2. La grande époque (Ve et IVe siècles)(verv.) ; 3. L’époque héllénistique.
Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce. 3. L’époque héllénistique (verv.)
Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce. 3. L’époque héllénistique (verv.). 4. L’époque impériale.
Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce. 4. L’époque impériale (verv.)
Numismatique. Historique de la monnaie romaine. La république.; Numismatique. Historique de la monnaie romaine. La république.(verv.)
Numismatique. Historique de la monnaie romaine. La république (verv.). L’empire.
Numismatique. Historique de la monnaie romaine. L’empire (verv.). Les types des monnaies romaines.
Numismatique. Historique de la monnaie romaine. L’empire (verv.). Les types des monnaies romaines.(verv.)
Napoléon I a-t-il frappé monnaie à l’île d’Elbe ?
Friedrich Hagenauer, Duits medailleur (XVIde eeuw). ; Friedrich Hagenauer, Duits medailleur (XVIde eeuw) (verv.) ; Friedrich Hagenauer, Duits medailleur (XVIde eeuw) (verv.). ; Friedrich Hagenauer, Duits medailleur (XVIde eeuw) (verv.).
De munt- en penningverzameling van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. ; La collection numismatique de la Chambre des Représentants  de Belgique
Monnaie. Définitions.
BAILLION F.
Les monnaies de Gordien III, le Pieux et de son épouse Tranquilline
Les monnaies de Gordien III, le Pieux et de son épouse Tranquilline. (verv.)
Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. 1e émission, faite en 238 et 239. 2e émission, faite en 239.
Catalogue des monnaies de Gordien III le Pieux. Emission 3a, faite en 240Catalogue des monnaies de Gordien III ; le Pieux. Emission 3b, faite en 240
CELORON DE BLAINVILLE Paul
La numismatique française. ; La numismatique française (verv.) ; La numismatique française (verv.) ; La numismatique française (verv.) ;
La numismatique française(verv.)
DE MARTELAERE René
Dispositions législatives et règlementaires concernant les monnaies dans le Grand Duché de Luxembourg, depuis la Révolution Belge jusqu’en 1852.
Dispositions législatives et règlementaires concernant les monnaies dans le Grand Duché de Luxembourg, depuis la Révolution Belge jusqu’en 1852 (verv.)
DEHEZ Ernest
Nogmaals noodgeld.(Duitsland – geen bankpapier) ; Wilhelmina in Londen of koningin Wilhelmina met helm NUIJTTENS Marcel
Westphalie (1921-1923) (Nood- en inflatiemunten) THIRION Marcel
Numismatiek van het Koninkrijk België. Correcties.
De munten geslagen in de munt te Brussel voor rekening van buitenlandse regeringen, van 1830 tot 1946. ; Les monnaies frappées à l’hotel des monnaies de Bruxelles pour compte de gouvernements étrangers depuis 1830 à 1946.
Les monnaies frappées à l’hotel des monnaies de Bruxelles pour compte de gouvernements étrangers depuis 1830 à 1946. (verv.)
Les monnaies frappées à l’hotel des monnaies de Bruxelles pour compte de gouvernements étrangers depuis 1830 à 1946. (verv.)
HERSSENS Willy
Sint-Joris in de munt- en penningkunde. Sint Joris iconografie. Sint Joris op muntstukken.
Wetenswaardigheden over het muntwezen in China. ; Wetenswaardigheden over het muntwezen in China. (verv.)
Wetenswaardigheden over het muntwezen in China. (verv.)
Kalenderstukken (verv.); Kalenderstukken (verv.)
Sint-Joris in de munt- en penningkunde. Sint Joris op muntstukken (verv.). Sint-Jorispenningen, medailles en plaketten.
Sint-Joris in de munt- en penningkunde.. Sint-Joris-penningen, medailles en plaketten (verv.).
Godsdienstige medailles of draagpenningen. Engelse “coronation” of kroon-, zaai- en draagpenninkjes
. ; Nog andere penningen Plaketten.Sint-Joris in de munt- en penningkunde. Plaketten (verv.). Sint Joris op bankpapier. Bibliografie
Sint-Joris in de munt- en penningkunde. Plaketten (verv.)
Penningen van en voor padvinders
Moderne spoorwegpenningen. ; Moderne spoorwegpenningen (verv.) / Tokens.
Materiële inrichting van een verzameling.
Sint Joris op bankpapier. Bibliografie
Handboeken II.
PITTOORS P. F. J.
Nettoyage des pièces d’argent. DEHEZ E
Le papier monnaie allemand de nécessité des années 1914 - 1924 ; Le papier monnaie allemand de nécessité des années 1914 - 1924 (verv.) MERTENS J.
Munten medailles in porselein. ; Monnaies et médailles en porcelaine. VAN ROOSBROECK A.

Terug naar hoofdpagina | Boven

 

1950

Titel Auteur
Schepen op muntstukken.
Revolutie of evolutie (stempelsnijkunst).
VERMEULEN Gilbert
Monnaies et navires
Numismatique. L’Antiquité. Introduction.
Numismatique. (verv.); Numismatique. (verv.);Les origines de la monnaie (primitief); Numismatique. (verv.)
Les origines de la monnaie
(7de eeuw v. C.)
La fabrication des monnaies 1. Les métaux employés dans le monnayage antique. - 2. La technique monétaire.
Numismatique. La fabrication des monnaies - 2. La technique monétaire (verv.) Historique de la monnaie en Grèce.
Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce (verv.).Numismatique. Historique de la monnaie en Grèce (verv.). Les types des monnaies grècques.
1. La période archaïque
. 2. La grande époque (Ve et IVe siècles)
Wat is geld ?
BAILLION F.
Les pièces romaines “Fourrées”
Comment classer sa collection & comment nettoyer ses monnaies
FAVRESSE M
Kort overzicht van de numismatiek van de Dogen van Venetië.
TIMMERMANS R.
Koning dollar. NUIJTTENS M.
Les prétendants de France.
Les deux Charles X en France.; De twee Karel X in Frankrijk.
DE MARTELAERE René
Numismatiek van het Koninkrijk België. HERSSENS Willy
’n Zeldzame oorlogsmunt (met omstreden munttekens) ; ’n Recente zeldzame oorlogsmunt (verv.)
Kalenderstukken. ; Kalenderstukken (verv.) ; Kalenderstukken (verv.)
’n Penning van de oudste kerk van Borgerhout bij Antwerpen.
’n Muntverzameling bewaren.
Handboeken.
Porseleinen munten ; Porseleinen munten. (verv.)
PITTOORS P.F.J.
Wetenswaardigheden over Tibets financiewezen. GEVELE
Conseils pratiques (klasseren van een verzameling). THIRION M.
Conseils pratiques (klasseren van een verzameling). TOMBEUR M.
Conseils pratiques (klasseren van een verzameling) CELORON DE BLAINVILLE & KUHN
Het Duitse papieren noodgeld uit de jaren 1914 – 1924. MERTENS Joris

Terug naar hoofdpagina | Boven