Vorige 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Volgende

Lot Thema Afbeelding Omschrijving Metaal Staat  Inzet € 
451     1000 frank type 1919 groen 97b + 97c papier fr 25 35
452     1000 frank type 1919 groen 98a (2x) 98b/98c/ 4 biljetten papier fr/fdc 20 55
453     1000 frank type 1919 99a en b papier fr+ 12 20
454     1000 frank type dynastie Theunis-Sontag 25/10/44 102a papier fr/zfr 28 28
455     1000 frank type dynastie Frère-Sontag 15/9/1952 102b papier fr/zfr 30 30
456     1000 frank type eeuwfeest Frère-Vincent 23/7/54 103b papier zfr 60 60
457     1000 frank type eeuwfeest Ansiaux-Vincent 4/12/67 103c papier fr 25 25
458     restlotje Belgische biljetten papier divers 5 5
459     lotje reclamegeld gebaseerd op Belgische biljetten papier divers 5 9
460 Medailles provincie Limburg herinneringsmedaille opening provinciehuis Hasselt 4 juni 1992 (ontwerp van Urbain Mulkers) koninklijke Munt Brussel   zf 5 5
461   Amsterdam koninklijk zoölogisch genootschap natura artis magistra 1838 1 mei 1888 Cu pr/fdc 25 -
462   Antwerpen Internationale tentoonstelling 1911 Comtesse de Flandre (zicht op de Antwerpse kade) 52 mm verguld zf 5 28
463   Antwerpen eerste steenlegging financën centrum 70 mm Ae pr 5 -
464   Antwerpen prijskamp rederijkerskamer de olijftak 1890 68 mm Ae zf 9 12
465   Antwerpen Theunis plaket voetbalkampioenschap T.T. 1949-1950 66 x 51 mm Ae pr 5 5
466   Theunis plaket de overwinning voor Le Soir 83 x 62 mm Ae pr 5 -
467   Theunis plaket oeuvres de l'enfance Brabant 69 x 60 mm gaatje voor draagoog Ae zf 5 -
468   Theunis penning Maurice Wattiez directeur de l'Interbrabant 1928-1949 70 mm Ae pr 6 -
469   Tienen plaket ter gelegenheid van de gouden bruiloft van het echtpaar Fontaine-Vandewijer 30/11/78 70 x 43 mm Ae/verguld pr 9 -
470   Geëmailleerde plaket van de Belgische gilde der sommeliers 45 x 45 mm in doosje Ae pr 6 6
471   Brussel Contaux auteursvereniging Sabam in doosje van De Greef 51 mm Ae pr 5 5
472   Antwerpen Tramaux inwijding van het provinciaal Veiligheidsinstituut 1954 70 mm in doosje Ae pr 6 6
473   Ledeberg Mauquoy penning toegekend aan Julien Bouhon 70 mm verzilverd pr 7 7
474   Frankrijk Gatteaux Securitas publicae 1784 herslag 68 mm Ae pr 8 8
475   Frankrijk Cariat plaket Chambre Syndicale des Entrepreneurs de maçonnerie 66 x 47 mm Ae pr 5 5
476   Groot-Brittannië penning 1877-1977 Liberal Party Fraternity 54 mm Ae pr 5 -
477   Nederland eenzijdige penning door de aannemers Verbeeck, Baresel en Semico voor de eerste steenlegging van het Mubarak Alkabeer Hospital 50 mm Ae pr 5 -
478   Kronenbourg 1 miljoen hectoliter bier 14/9/61 55 mm x 49 mm in doosje + bierpenning Ae pr 5 -
479   Kunstpenning met Babylonische voorstelling 80 mm in doosje Ae pr 9 9
480   Bergen/Mons penning gift van de burgemeester ivm Concours d'Etalages 41 mm Ag pr 5 5
481   Hasselt Philippen verbetering van het runderras 41 mm Ag zf 5 5
482   Belgisch Leger Societé d'escrime d'officiers Belge Championnat régimentaire 40 mm verzilverd zf+ 5 5
483   België vrouw met engel ontfermt zich over twee kinderen Solucit om nibus kz krans met gegraveerde tekst Orphéon/Cholet/Nord-Estols 50 mm draagoog verguld zf+ 5 5
484   België Brussel La maison du peuple 5 francs 38 mm   pr 5 5
485   Theunis huwelijk van Leopold III met Astrid 70 mm Ae pr 9 9
486   Brussel Devreese ULB Faculteit geneeskunde 66 mm Ae pr 9 -
487   Brussel Devreese hommage à Yvonne Van Achter Concours universitaire 1948-1950 66 mm Ae pr 9 9
488   Lotje van drie verschillende eretekens Veeweyde, zittende hond en kat Ag pr 9 9
489   Euregio Hasselt-Luik-Aken-Maastricht 36 mm Ae fdc 6 6
490   WOI Leuven draagpenning 1915 Wapenschild van Leuven / Guerre door Herman Heusers Fisch 31,8 mm 13,62 gr Waerzeggers V-gebeurtenissen 442   pr 9 9
491   Luik wederopbouw stadhuis Luik 1714 vz drie wapenschilden kz stadhuis en 12-regelige tekst Renesse 56,1 Dengis Md 07-11 Witt, 1778 Weiler 1603 51,2 mm Ae pr 5 5
492   Burgerwacht/Garde civique medaille van de Féderation Royaleofficiers Garde Civique du Royaume Banquet jubilaire1905 + gelijkaardige medaille Jeux populaire 1897   zf 6 6
493   Federation Nationale des Entreprises à Commerces multiples 1950 80 mm Ae pr 5 -
494   Luik Witterwulghe plaket 1830-1930 Cortège des drapeaux 75 x 45 mm Ae pr 5 -
495     EGMP lot van 22 bronzen penningen divers pr 9 14
496   Groot-Brittannië handelslood rond stermotief omschrift OF MAROODDE HIS MAKING 51 mm Interessant Pb zf 10 10
497   Guinnee-Bissau penning Amilcar Cabral 1926-1973 80 mm Ae pr 9 -
498   Devreese G. buste van Maurice Kufferath en Guillaume Guidé (directeurs theatre royale de la monnaie) 1909 Ae pr- 30 -
499   Lagae J en Wolfers M Brussel wereldtentoonstelling 1897 Ae pr 15 -
500   Theunis eremedaille zonder naam Gemeentebestuur van Ledeberg Ae pr- 9 -
501   China bronzen charmpenning vz 2 vissen kz Chinese karakters Ae zf 8 -
502   China bronzen charmpenning in bloemmotief Ae zf 5 -
503   Rome religieuze penning voor het jubileum van 1628 4 basilieken en heiligverklaring van 1622 Steyaert 8,9 gram Ae zf- 18 24
504   Dupon A hoog reliëf medaille Carolo Manneback 1970 Ae pr 5 5
505   Leplae medaille Louis De Wolf vz portret kz wolf en tekst 1950 Ae/Ag plated fdc 9 -
506   Herinneringsmedaille Monnaie royale de Belgique muntslag groot formaat Cu zf 9 9
507   Borgerhout maatschappij het Neerhof kz kippen op erf Cu fdc 9 -
508   Bonnetain Prenzlau 1940-1945 toegekend aan Roberte Jaspar Ae zf 9 -
509   ereteken Federation Royale des Pompiers in cassette van Wolfers   zf/pr 9 9
510   Nijvel prison cellulaires de Nivelles vz gevangenis kz plattegrond Cu zf 15 15
511   Albert Ferron 50ste verjaardag hommage à son président (Cliquet) in doosje     6 -
512 Varia   Lot van 5,4 kg penningen, kentekens …19de en 20ste eeuw divers divers 10 40
513     Album met 36 insteekbladen (voor Hartbergers)     bod -
514     Lot munten België 4 zilveren franken Albert I 1911-1912 (2x)-1913, Nederland 1/2 gulden 1921 USA 1 dollar 1976 Groot-Brittannië shilling 1943 Canada Ag divers 5 12
515     Vooruit Gent Volledige reeks deelpenningen en deeljetons (ook zonder vermelding van waarde) Volledige reeks 1 frank /25 centiem / 10 centiem (9) divers divers 15 15
516   Vooruit Gent buffetpenning 5 frank 2 x 1921+1928     3 -
517   Vooruit Gent buffetpenning 20 frank 1930 (2x)     3 -
518     Vooruit Gent 12 buffetpenningen volledige reeks !   divers 8 8
519     Vooruit Gent 10 broodkaarten divers divers 3 3
520     Vooruit Gent kolenkaart R Albr zf 15 15
521     Vooruit Gent Groot lot kolen- en waardekaarten inclusief kaart goed voor een feestbrood R (8) papier divers 10 10
522     Vooruit Gent volledige reeks broodkaarten (11) karton divers 2 4
523   België ronde en achthoekige mereau voor brood of steenkool (1872) parochie van Sint-Gillis te Brugge (2) Pb zf-pr 5 9
524   1 frank 1914 Brugge betaalbaar 15.1.1915 paier FDC 10 10
525   20 frank 1914 Brugge betaalbaar 1.5.1916 papier pr 13 13

Vorige 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Volgende