Bericht aan de leden en sympathisanten


Op zaterdag 7 mei komen we weer bij elkaar in Deurne op het gewone adres.
In bijlage vinden jullie de veilinglijst nr. 39 met 75 loten, deze veiling bevat verscheidene prachtige en zeldzame kwalitatieve munten aan aantrekkelijke prijzen.
Voor de leden die eventueel niet aanwezig kunnen zijn, herinneren we dat schriftelijke biedingen mogelijk zijn.


Met vriendelijke groeten van het bestuur,
Ronnie – Eddy – Marc - Dean

 

Woordje van het bestuur

Onze activiteiten

Ten gevolge van de corona pandemie waren de meeste van onze leden sinds enkele maanden verplicht om thuis te blijven en zoveel mogelijk contacten te vermijden.

Wat onze maandelijkse bijeenkomsten in Deurne betreft namen we ook de beslissing om er voorlopig geen meer te organiseren, de regelgeving van de Nationale Veiligheidsraad is zeer strikt; wij kunnen de regel van de sociale afstand van 1,50 meter niet garanderen en de verplichting om aan een tafel te blijven zitten maakt het ‘rondkuieren’ en bezichtigen/aankopen van munten of andere numismatische items onmogelijk. De geplande veiling wordt naar de eerstvolgende bijeenkomst verplaatst.

EVEN VOORSTELLEN

Numismatica Antverpia werd in 1950 opgericht met als doel om de numismatiek in de Antwerpse regio te bevorderen.
Iedere verzamelaar van munten, penningen of medailles is welkom op onze ruilvergaderingen.

WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN

HET BESTUUR

voorzitter - redacteur tijdschrift - veilingmeester Ronnie van Uden (voor meer informatie)
(03 353.87.30 - 0476 38.78.01)
penningmeester - secretaris  
numismatisch raadgever - opzoekingen/studies Marc Van de Leest
(0470 82.72.32)
co-redacteur tijdschrift - bibliothecaris Eddy Maerievoet
(03 326.22.99 - 478 32.00.68)
Erevoorzitters: Albrecht Beyts
Hugo Jacobs
Eresecretaris Jeannine Jacobs-De Coninck

 

RUILVERGADERINGEN

Maandelijkse ruilvergaderingen

40m tafels met numismatisch materiaal
de 2de zaterdag van de maand
en per uitzondering
de 4de zaterdag van november en
3de zaterdag van december
steeds van 12.30u tot 16.30u
in zaal Hertenhof (Ruggehof)
Frans Van Dijckstraat 46, 2100 Deurne

Onze Internationale ruilbeurs

(DEFINITIEF
AFGELAST)

PENNINGEN

Numismatica Antverpia heeft reeds verschillende penningen uitgebracht.
De meeste van deze penningen werden ontworpen en gegraveerd door een van onze leden.
Sommige van deze penningen zijn nog voorradig.
Een overzicht en informatie van alle penningen - klik hier


VEILING

Elke maand wordt er een veiling onder de leden georganiseerd.
De loten worden tentoon gesteld tijdens de clubactiviteit.
Informatie hierover vindt men in het maandblad en op deze website.

LIDMAATSCHAP

Heeft u nog geen lidmaatschap bij een afdeling van het EGMP, stort dan 14 EUR (buitenlandse leden: 20 EUR)
op rekening IBAN: BE66 1430 9063 1043 - BIC: GEBABEBB met de vermelding "LIDMAATSCHAP en het jaartal".
Op deze wijze sluit u zich aan bij Numismatica Antverpia en de overkoepelende vereniging het EGMP.
U ontvangt dan:

Boven