Het AEN:

Voorzitter : ROCOUR Marcel Tel.: 085.31.18.48
Ondervoorzitter : DENGIS Jean-Luc Tel.: 080.21.58.31
Penningmeester : BIENFAIT Francis Tel.: 064.28.38.93

 

AFDELINGEN VAN HET AEN: